Fler rattfyllerister om man testar fler och vice versa

By on 15 mars, 2017
Antalet nykterhetskontroller minskar

Kustbevakningen flaggar för att antalet rattfyllerister som åkt fast i kontroll, ökar. Under 2016 minskade antalet kontroller och då minskade också antalet som blåst positivt i nykterhetskontroll. Det är alltså inte de faktiska nivåerna som minskat, utan frånvaron av kontroller, som påverkat fjolårets låga resultat. 960 000 kontroller av nykterhet utfördes förresten förra året, mot år 2009 då 2,9 miljoner utandningsprov genomfördes. Nu reagerar Sveriges Åkeriföretag och Motorförarnas helnykterhetsförbund, MHF, på situationen.

Under årets första månader kan vi konstatera att det är en tredubbling av antalet fall med rattfylleri som upptäckts jämfört med föregående period i fjol. Vi har vid ett otal tillfällen påpekat att det inte är minskat fylleri som legat bakom de låga sifforna, utan ett alldeles för litet antal kontroller. Det är nu bekräftat i och med att Kustbevakningen ökat antalet kontroller, och därmed har antalet upptäckta rattfyllerier också ökat. År 2014 minskade antalet kontroller med 1,9 miljoner, år 2015 minus 1,2 miljoner. Det är en mycket bekymmersam utveckling, säger Patrick Magnusson, trafiksäkerhetsexpert hos Sveriges Åkeriföretag.

Det finns ingen historisk data som tyder på att fylleri bakom ratten minskar. Däremot minskar antalet som åker fast, i takt med att trafikpolis och Kustbevakning inte kunnat upprätthålla en hög andel kontroller. Det innebär att fina siffror där få åkt fast, har en mörk baksida, säger Göran Sydhage, vd hos MHF. En oundviklig följd av ett minskat antal utandningsprov är också att antalet återkallade körkort minskar. Det innebär att fler potentiellt farliga förare är kvar ute på våra vägar.

Personer som kör med över en promille bakom ratten är inga förstagångsförbrytare. Sannolikt är det någon med grava alkoholproblem som satt sig bakom ratten, trots enormt höga nivåer med berusningsmedel i blodet. Förra året fick 1600 personer villkorade körkort, med alkolås och medicinsk kontroll som krav. Ett indraget körkort är ingen garanti för att man inte kör bil, men de flesta sätter sig inte bakom ratten utan körkort, säger Sydhage vidare.

Vår uppmaning till regeringen är att särskilt satsa på minskat rattfylleri på våra vägar. Och det görs bäst genom fler kontroller, inte färre, även om det ser bra ut i statistiken, säger Magnusson.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login