Fler säljer innan de köper ny bostad

By on 15 februari, 2023
Bild: Booli

Enligt en ny undersökning från bostadssajten Booli har det blivit allt vanligare att sälja sin nuvarande bostad innan man köper nytt, tidigare har de flesta av bostadsägarna hellre velat köpa ny bostad först men för första gången på länge är nu andelen som skulle välja att sälja först större.

En möjlig förklaring är de ökade räntekostnaderna och att bostadsmarknaden har förändrats på kort tid.

Booli mäter återkommande köpares och säljares intentioner när det gäller att köpa eller sälja bostad först under flyttprocessen. De senaste åren har den vanligaste intentionen varit att köpa först för att sedan sätta igång med försäljningen. I Boolis senaste mätning går det att skönja ett förändrat beteende. 

Under januari 2023 jämfört med juni 2022 minskade andelen personer som skulle köpa först med hela 16 procent, ner till 33 procent. Samtidigt ökade andelen bostadsägare som skulle sälja först med 14 procent och landade på 36 procent.  En möjlig förklaring kan vara att fler gör bedömningen att det har blivit svårare att få det pris de behöver för att ha råd till nästa bostad.

– I takt med de ökade räntenivåerna och levnadskostnaderna har de ekonomiska förutsättningarna förändrats för många. Att sälja först ger en trygghet eftersom man vet exakt hur mycket pengar man får med sig till nästa boende, säger Karin Grundeus, presskontakt på Booli.

Nytt läge på marknaden

En ytterligare bidragande faktor kan vara några av de förändringar på bostadsmarknaden som har blivit allt mer tydliga under det senaste året – större utbud och längre förmedlingstider.

– Under pandemin var det vanligare att köpa först. Det beror delvis på att utbudet var relativt lågt och bostäder såldes snabbt. Många utgick från att de kunde få sin bostad såld när det väl blev dags, medan det tog längre tid att hitta något att köpa. Därför var man snabb med att köpa när rätt objekt väl dök upp, säger Karin Grundeus.

Den starka bostadsmarknaden vände under hösten 2022. 

– Jag är övertygad om att trenden kommer fortsätta öka även till nästa mätning. Delvis på grund av det nya ränteläget och allmänna osäkerheten på marknaden. Dessutom har vi ett fortsatt högt utbud på marknaden just nu, vilket gör att det finns många bostäder att välja på när det väl blir dags att köpa, säger Karin Grundeus.

Om du skulle sälja din bostad idag, skulle du då troligen…?

  Januari 2023 Juni 2022 Maj 2020
Köpa en ny bostad först och sälja den nuvarande därefter 33% 39% 36%
Sälja den nuvarande bostaden först och därefter köpa en ny 36% 32% 32%
Vet ej 31% 30% 32%
Antal respondenter 1 567 1 667 1047

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Booli
Undersökningen är gjord med hjälp av Kantar SIFO i januari 2023, juni 2022 samt maj 2020.

You must be logged in to post a comment Login