Flexibel arbetstid viktigare än högre lön

By on 31 december, 2022
Arkivbild

Det finns många sätt för chefer att attrahera nya talanger. I sviterna av pandemin har förmåner som tidigare framhävdes för att förhöja kvalitén på arbetsplatsen ersatts av sådant som kan förhöja livskvalitén under anställdas fritid. Det visar Workspace Recruits senaste undersökning.

Företag konkurrerar ständigt om att attrahera de främsta talangerna på marknaden. Innan pandemin skyltade en del företag med förmåner som gratis lunch och vilorum. Men pandemin fick många att se annorlunda på möjligheterna för work-life-balance och idag lockar fler chefer med faktorer som har mer fokus på de anställdas liv utanför jobbet. Detta visar Rekryteringsrapporten 2022 där 513 chefer och rekryterare över hela landet fått svara på frågor om allt som rör en rekrytering.

På frågan om vilka förmåner som landets chefer anser vara bäst för att attrahera talanger hamnar flexibel arbetstid i topp, något som 47 procent av de svarande uppgett. På topplistan över förmåner finns även distansarbete och work-life-balance på 29 respektive 28 procent.

Detta är förmåner som rekryteringskonsulten Lisa Alsterberg kan bekräfta har ökat under och efter pandemin.

– Pandemin har onekligen lett till att många anammat ett nytt sätt att se på sitt jobb. Tidigare var det viktigt för arbetsgivaren att framhäva de fördelar som fanns på den fysiska arbetsplatsen. Något som nu helt har förändrats. I dag är möjlighet till distansarbete och flexibel arbetstid precis lika viktiga faktorer som lön och utbildningsmöjligheter i en rekryteringsprocess, säger Lisa Alsterberg, Senior rekryteringskonsult, Workspace Recruit.

Många chefer vill förkorta arbetsdagarna

Rekryteringsrapporten 2022 visar att endast 33 procent av landets chefer anser att åtta timmars arbetsdag är optimalt. 25 procent tycker i stället att sex timmar är att föredra medan 18 procent anser att en arbetsdag på sju timmar är det bästa. Sett till medelvärdet är den optimala arbetsdagen dock 7,23 timmar.

Detta är förmånerna cheferna framhäver för att attrahera nya kandidater:

  1. Flexibel arbetstid
  2. Högre lön
  3. Vidareutbildning
  4. Distansarbete
  5. Balans i arbetslivet/ Work-life-balance

Vilka förmåner anser du är bäst för att attrahera nya kandidater, enligt dig? Flera svarsalternativ är möjliga

 

Totalt

 

Flexibel arbetstid

47%

Högre lön

42%

Vidareutbildning

32%

Distansarbete

29%

Balans i arbetslivet/ Work-life-balance

28%

Friskvårdsbidrag

26%

Bonus

23%

Teambuilding

10%

Gemensamma aktiviteter

9%

Företagsresor/konferens

9%

Optioner

9%

Gratis pendelkort

9%

Företagsmåltider

8%

Tillgängligt vilorum

6%

Möjlighet till förskola

6%

Annat

4%

Vet ej

11%

Hur många timmar anser du är en optimal arbetsdag? Mindre än tre timmar

1%

3 timmar

0%

4 timmar

1%

5 timmar

3%

6 timmar

25%

7 timmar

18%

8 timmar

33%

9 timmar

4%

10 timmar

4%

11 timmar

1%

12 timmar

1%

Mer än tolv timar

1%

Tiden spelar ingen roll

6%

Vet ej

3%

Hur många timmar anser du är en optimal arbetsdag?

Mindre än tre timmar

1%

3 timmar

0%

4 timmar

1%

5 timmar

3%

6 timmar

25%

7 timmar

18%

8 timmar

33%

9 timmar

4%

10 timmar

4%

11 timmar

1%

12 timmar

1%

Mer än tolv timar

1%

Tiden spelar ingen roll

6%

Vet ej

3%

Sverige
Örebronyheter

Källa: Workspace Recruit

You must be logged in to post a comment Login