Flickor ”exposas” på nätet av andra barn

By on 4 februari, 2023
Bild: ECPAT

Nu släpper barnrättsorganisationen ECPAT rapporten ”Jag tittade bara, jag gjorde inget elakt” som handlar om barns utsatthet på så kallade exposekonton. Rapporten visar bland annat att en stor del av barnen som hängs ut på exposekonton är mycket unga, ibland i mellanstadieåldern.

Många gånger är förövarna äldre barn, som förmått den utsatta att skicka nakenbilder eller filmer och sen sprider dem vidare i hens närhet.

Den nya rapporten ”Jag tittade bara, jag gjorde inget elakt” är baserad på ”Nude på nätet”, ECPATs årliga webbaserade undersökning där barn och unga delar erfarenheter och kunskaper kring sexualbrott på nätet. 2022 deltog 13 433 barn och fokus låg bland annat på att undersöka den lavinartade ökningen av exposekonton, konton eller forumtrådar på nätet där nakenbilder och filmer, framför allt på flickor, delas och sprids anonymt.

Rapporten bygger även på kunskap från stödlinjen för barn och unga, Ditt ECPAT. 

Barn i mellanstadieåldern hängs ut

Undersökningen visar att bland de barn som besvarat frågorna kring exposekonton, känner nästan alla (89 procent) av barnen mellan 10 och 17 år till vad exposekonton är. En majoritet av dem (cirka 60 procent) har besökt minst ett. Det finns exposekonton som har tusentals brottsoffer och tiotusentals användare.

– De som sprider materialet är barn, liksom de som besöker kontona. Många av de uthängda som har förmåtts skicka bilder och filmer till äldre barn är väldigt unga, ofta i mellanstadieåldern. Det är tydligt att fenomenet exposekonton är nästan helt okänt bland vuxna. Rädslan för att vuxna ska bli arga och lägga skulden på barnet gör dessutom att de utsatta inte vågar berättar, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare på ECPAT.

Barnen blir uthängda i sin närmiljö

Exposekontona är många gånger lokalt förankrade till en kommun, en stadsdel eller en skola och vänder sig uttryckligen till personer i de utsatta barnens närhet. Kontona eller trådarna har ofta namn som signalerar att det rör sig om ett exposekonto, tillsammans med en ort, en skola eller ett annat lokalt namn. 

Barn är omedvetna om att de begår brott

Barnen som hänger ut andra är sällan medvetna om att de begår sexualbrott genom att sprida bilder och besöka konton, de ser det i huvudsak som ett digitalt sätt att trakassera och mobba. På exposekontona är stämningen hätsk, språkbruket ofta grovt sexistiskt och rasistiskt och flickorna skambeläggs och hatas av användarna.

Personuppgifter, såsom namn i sociala medier, skrivs ut på bilden eller filmen tillsammans med uppmaningar att fortsätta trakassera de uthängda flickorna via sociala medier.

Uthängningar med allvarliga konsekvenser

Konsekvenserna av uthängningarna kan bli väldigt allvarliga för det drabbade barnet och i värsta fall leda till skolmisslyckanden, ny brottutsatthet (trakasserier, hot, sexuella övergrepp), social isolering, psykisk ohälsa, självskadebeteende och suicidförsök.

I undersökningen framgår att barnen tror att varken politiker, rättsväsendet eller skolan är intresserade av att förstå frågan eller stoppa exposekonton. De tror att de sociala medieplattformarna tjänar pengar på verksamheten och väljer att inte ta ner materialet. I vissa fall anger barnen att funktioner på plattformen har rekommenderat dem att besöka ett exposekonto.

Sverige
Örebronyheter

Källa: ECPAT

You must be logged in to post a comment Login