Folktandvårdens odontologiska bokslut 2023

By on 24 maj, 2024

Ett av de viktigaste målen för Folktandvården är att länets invånare har en god, jämlik och jämställd munhälsa. Varje år gör Folktandvården ett odontologiskt bokslut, som ger en samlad bild av Folktandvårdens arbete och insatser för länets invånare under föregående år.

I bokslutet beskrivs också den tandvård som utförts och hur den har utvecklats över tid inom Folktandvården.

Sammanfattning av år 2023

  • Antal patienter, både barn och vuxna, ökade.
  • Över 90 procent av länets barn är listade i Folktandvården.
  • Antal patientbesök och antal utförda åtgärder ökade, medan antal uteblivna besök minskade.
  • Antal patienter och antal åtgärder per tandläkare ökade.
  • Det är generellt små skillnader i sjukdomsutveckling av både karies och parodontit – ihållande tendens till fler kariesfria barn och unga.
  • Antal angivna vårdambitionsnivåer ökade.
  • Ökad förskrivning av fluoridpreparat.

Hälsa | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login