För mycket alkohol på julfirandet

By on 22 december, 2023

För mycket alkohol på julfirandet? Det tycker varannan svensk. Majoriteten av svenskarna har varit på ett julfirande där det druckits för mycket alkohol, och var tionde har därför till och med avstått från att vara med.

Det visar en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av IQ.

Årets julundersökning från IQ visar att alkoholen är mindre viktig vid julfirandet än vad många tror. Två av tre (66 procent) tycker att det är oviktigt. Endast var femte (21 procent) tycker att alkohol är viktigt i samband med julfirande.

– Julen är kanske den mest traditionsbundna högtid vi har, men vissa traditioner behöver vi utmana. Tycker du att det dricks för mycket under julen, så säg det. Du är antagligen inte ensam om att tycka så. Det är lätt att fastna i gamla vanor, och någon behöver ta initiativet till att föreslå nya traditioner, säger Mojtaba Ghodsi, vd på IQ

Drygt varannan (53 procent) uppger att de har varit på ett julfirande där det druckits för mycket alkohol, och drygt var tredje (36 procent) har varit orolig för att någon de firar jul med ska dricka för mycket. Här ser vi en tydlig skillnad från 2021 då bara drygt var femte (23 procent) hade känt den oron.

– Är du orolig att någon som du ska fira jul med kommer att dricka för mycket så är mitt råd att ta upp detta med hen nu i förväg. Gör det på ett neutralt sätt, utan att anklaga eller skuldbelägga. Beskriv din oro, ge ett konkret exempel på vad det är som oroar dig med hens drickande och be om hens tankar kring detta, säger Sara Wallhed Finn, psykolog och alkoholforskare.

Undersökningen visar att var tionde (10 procent) har avstått från julfirande på grund av andras drickande. Bland kvinnor 35–49 år är det mer än dubbelt så vanligt. Av dem har närmare var fjärde (23 procent) avstått julfirande på grund av andras drickande.

– Alkoholen påverkar inte bara den som dricker, utan även alla runt omkring. Även om det kan vara svårt, kan ett första steg för många vara att fundera på hur ens eget drickande påverkar andra i ens omgivning. Eventuellt blir en insikt att man behöver dricka med större hänsyn till de man firar julen med, säger Mojtaba Ghodsi.

IQs tips inför julfirandet

 • Fundera över ditt eget drickande
  Tänk på hur din egen alkoholkonsumtion påverkar andra. Bidrar den verkligen till att det blir trevligare för alla? Vill du vara den som andra oroar sig över?
 • Alkoholtjata inte
  Respektera om någon inte vill dricka alkohol, eller inte vill dricka så mycket. Tjata inte, utan låt var och en bestämma själva.
 • Ifrågasätt gamla vanor
  Om du inte tycker att ni ska dricka alkohol, säg det. Idag finns det många alkoholfria drycker som passar minst lika bra. Är du värd, erbjud fler intressanta alkoholfria varianter och presentera dem lika naturligt som de alkoholhaltiga.
 • Tänk ett extra varv när det finns barn med
  Barn märker att vuxna förändras redan efter lite alkohol vilket kan påverka deras trygghet. Därför är det extra viktigt att tänka på alkoholintaget när det finns barn med. 

Hälsa
Örebronyheter

Källa: IQ
Om undersökning
Undersökningen är genomförd via 1 037 webb-intervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel (18–84 år), vilket garanterar representativa resultat. Fältperiod: 30 november–7 december 2023. Läs mer i bifogat faktablad.

You must be logged in to post a comment Login