Företag är välkomna att följa med handelsdelegationer till Asien

By on 23 december, 2023
european union EU-kommissionen bjuder in företag och producentorganisationer att delta i handelsdelegationer till Kina och Kazakstan under våren 2024.
Foto: Kentaroo Tryman

Under våren 2024 leder EU:s jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski två handelsdelegationer till Asien. Den 21 – 26 april reser en handelsdelegation till Shanghai och Shenzhen i Kina, den 27 – 31 maj går resan till Kazakstan.

EU-kommissionen bjuder nu in företag och producentorganisationer att delta i delegationerna.

Resorna innebär goda möjligheter att knyta kontakter för framtida exportmöjligheter inom dryckes- och livsmedelssektorn.

Handelsdelegation till Kina

Under resan till Shanghai och Shenzhen 21 – 26 april ingår besök på dryckes- och livsmedelsmässan Anuga Select China. Besöket kombineras med seminarier, företagsmöten, matchmakingevenemang, middagar, besök hos återförsäljare och andra möjligheter att knyta kontakter och att öka sin marknadskännedom.

De företag och organisationer som är intresserade kan ansöka här, https://agriculture.ec.europa.eu/events/agri-food-business-mission-china-2024-04-21_en.

Sista anmälningsdag är den 7 januari 2024. Deltagande bekräftas av EU-kommissionen i mitten av januari.

Handelsdelegation till Kazakstan

Den 27 – 31 maj 2024 kommer EU:s jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski att leda en handelsdelegation till Kazakstan. Under resan kommer ett besök på dryckes- och livsmedelsmässan Interfood Astana att kombineras med seminarier, företagsforum, matchmakingevenemang, middagar, platsbesök och andra möjligheter att knyta kontakter och öka sin marknadskännedom. Resan har ett särskilt fokus på livsmedelssäkerhet.

De företag och organisationer som är intresserade kan ansöka här, https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HLM_Kazakhstan_May_2024.

Sista anmälningsdag är den 17 januari 2024. Deltagande bekräftas av EU-kommissionen i slutet av januari.

Sverige/Världen
Örebronyheter

Källa: Jordbruksverket

You must be logged in to post a comment Login