Förhöjd risk för gräsbränder – så eldar du säkert

By on 27 april, 2017

De senaste veckorna har SMHI gått ut med flera varningar om att det råder stor risk för gräsbränder i delar av landet. Valborgsbrasor och eldning av trädgårdsavfall kan öka brandrisken ytterligare den närmsta tiden.

Maj är en av de mest branddrabbade månaderna på året och Håkan Franzèn, Hemmets försäkringsexpert på Trygg-Hansa, uppmanar den som ska elda att vidta rätt säkerhetsåtgärder och att följa brandriskprognosen.

Januari och maj var de mest branddrabbade månaderna 2016 enligt Trygg-Hansas skadestatistik. Medan det främst är levande ljus som orsakar bränder under vintern är det på försommaren eldning av trädgårdsavfall – och Valborgsbrasor – som utgör den största risken.

– Bränderna ökar under våren och försommaren eftersom många eldar fjolårsgräs, löv och kvistar utan att riktigt tänka på säkerheten. Ibland kan det vara både säkrare och enklare att kompostera trädgårdsavfallet eller köra det till en återvinningscentral än att elda upp det, säger Håkan Franzèn, Hemmets försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

I vissa kommuner är det enbart tillåtet att elda i tätbebyggda området under vissa datum. I exempelvis Stockholm är det bara tillåtet att elda två veckor per år, medan det i andra kommuner är tillåtet att elda under flera månader. Även under de tillåtna veckorna kan det vara farligt att elda och det är därför viktigt att följa räddningstjänstens anvisningar och att följa SMHI:s brandriskprognos.

– Även om man bara tänker göra upp en liten eld på tomten kan torr mark göra så att elden sprider sig blixtsnabbt. Risken är särskilt stor vid Valborg, när brasorna är större och innehåller allt möjligt bråte. Många missar också att släcka Valborgsbrasan ordentligt, vilket gör att glöden antänder det torra gräset senare på natten eller dagen efter. Genom att vidta rätt säkerhetsåtgärder kan man minska risken betydligt, det är lättare att förebygga en brand än att släcka den, säger Håkan Franzèn.

Expertens 10 eldningstips
Håkan Franzèn, Hemmets försäkringsexpert på Trygg-Hansa, har 10 tips för den som ska tända en Valborgsbrasa eller elda trädgårdsavfall:

Kontrollera på kommunens hemsida när det är tillåtet att elda, tänk på att både kommunen och räddningstjänsten kan utfärda tillfälliga eldningsförbud. Håll också koll på SMHI:s brandriskprognoser.

Om du ska elda en större brasa, till exempel en Valborgsbrasa, bör du informera brandförsvaret. Tänk också på att man måste söka polistillstånd om man ska elda på allmän mark.

Elda inte om det blåser stark vind – vinden kan antända byggnader och vegetation långt från elden. Elda inte heller i närheten av byggnader. Att elda i en plåttunna med tilluftsöppningar ger bra kontroll på elden.

Elda bara torrt trädgårdsavfall, aldrig fuktiga kvistar, blött gräs och våta löv eftersom det kan ge kraftig rökutveckling.

Tänk på att inte elda målat virke, gummi, plast och annat kan bilda giftig rök.

Elda inte allt trädgårdsavfall i samma hög, utan skapa mindre väl avgränsade högar. Vänd försiktigt på högarna innan du tänder elden för att kontrollera att inte igelkottar eller andra djur gömt sig där.

Se till att någon bevakar elden till dess att den är helt släckt. Släck den sista glöden med vatten eller jord.

Ha alltid släckutrustning, som vattenslang eller vattenhinkar, tillgängligt. För att skydda dig är det bra att ha grova handskar, spade och kratta tillgängligt.

Vattna ordentligt runt eldningsplatsen före och under eldningen. Elda om möjligt på en grusad yta istället för på gräsmattan, elda aldrig på berghällar.

Om elden sprider sig – ring 112 och gör vad du kan för att försöka släcka. Glöm inte att ”rädda, larma, släck” – i just den ordningen.

Lokalt
Örebronyheter

 

You must be logged in to post a comment Login