Första luftburna sjuktransporten från Polen till Sverige genomförd

By on 31 mars, 2022

Med anledning av det stora antalet människor som flyr Ukraina just nu så har Polen begärt stöd från Sverige och andra EU-länder med sjuktransporter och mottagande av sjuka patienter. Igår genomfördes en medicinsk evakuering till Sverige. MSB genomförde insatsen i tät samverkan med Socialstyrelsen och den samordnande sjukvårdsregionen Region Östergötland.

Uppdraget kom till MSB efter begäran om stöd inom ramen för EU:s civilskyddsmekanism, där MSB är Sveriges kontaktpunkt. Det innebär bland annat att MSB tar emot förfrågningar och erbjuder hjälp efter behov till drabbade länder.I det här fallet är patienterna i behov av specialistsjukvård på sjukhus och kommer att få vård i Sverige.

–Transporten har gått bra och MSB hittade en bra lösning i tät samverkan mellan inblandade aktörer. Gemensamt aktiverade vi kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg vilket möjliggjorde insatsen, säger Lina Forss Karlsson, projektledare för den aktuella insatsen på operativa avdelningen på MSB.

I vardagen, när regioners flygande sjuktransportkapacitet inte räcker till har MSB i samverkan med Socialstyrelsen, i uppdrag att tillhandahålla en förstärkningsresurs för luftburen sjukvårdsförmåga.

– Allt har fungerat väl och vi ser nu på fortsatta möjligheter att stödja på olika sätt. Det kan hända att vi får fler förfrågningar med anledning av säkerhetsläget i Europa. Vår förmåga kan ställas till förfogande så länge regionerna har en mottagarkapacitet på sjukhus i Sverige, fortsätter Lina Forss Karlsson.

Insatsen är en av flera olika spår i det gemensamma stöd som EU-länderna lämnar till Ukraina och de länder som just nu tar emot flest flyktingar. Frågor om den gemensamma samordningen ställs till Katastrofmedicinskt centrum i Region Östergötland. Eventuella ytterligare frågor om mottagandet ställs till respektive region. Frågor om den övergripande samordningen på nationell nivå ställs till Socialstyrelsen.

Nationellt och internationellt samarbete

Ukrainska myndigheter har efterfrågat samordnat stöd från EU:s medlemsstater, via EU:s civilskyddsmekanism, däribland brandbekämpningsutrustning, fordon, sjukvårdsartiklar, tält med mera. Att stärka aktörer med kompetens och material är en av flera viktiga delar inom MSB:s operativa uppdrag. Kopplat till kriget i Ukraina bistår MSB med stöd till exempelvis FN:s flyktingorgan UNHCR men vi skickar även egen personal och materiel, bland annat ett medicinskt team, brandbekämpningscontainrar, tält och generatorer.

Även inom Sverige samarbetar MSB med andra myndigheter och organisationer. Bland annat har vi tillsammans med Socialstyrelsen och Läkemedelsverket skickat tio lastbilar med nödvändigt sjukvårdsmateriel till Ukraina.

Världen | Polen
Örebronyheter

Källa: MSB

You must be logged in to post a comment Login