Alla inlägg taggade "MSB"

 • Miljarden stärkte vårt civila försvar under pandemin

  Anslag 2:4 Krisberedskap för 2020 låg på cirka 1,3 miljarder kronor. Nu har MSB lämnat en rapport till regeringen om hur pengarna har använts. Anslaget har bland annat genererat utbildningar av frivilliga, forskningssatsningar, säkra kommunikationer samt bidrag...

  • Skrivet maj 27, 2021
  • 0
 • Sammanställning av bränder i e-fordon

  MSB har under de senaste åren följt riskerna med bränder i el- och hybridfordon. Vid en genomgång av inträffade bränder för 2020 konstateras att det är förhållandevis få bränder i personbilar som drivs helt eller delvis med...

  • Skrivet maj 25, 2021
  • 0
 • Så har MSB stärkt beredskapen för skogsbränder till 2021

  Tillsammans med andra stärker MSB den nationella beredskapen stegvis och för varje år blir vår förmåga att förebygga och hantera omfattande skogsbränder bättre än föregående säsong. Inför 2021 har exempelvis de släckande resurserna blivit fler och brandriskprognoserna...

  • Skrivet maj 12, 2021
  • 0
 • Sverige skickar syrgasutrustning till Indien

  Indien befinner sig i en svår situation med en kraftig ökning av personer som smittas med covid-19. Behovet av sjukvårdsutrustning är stort och de har bett om internationellt stöd. Sverige skickar nu 200 syrgaskoncentratorer för att hjälpa...

  • Skrivet maj 6, 2021
  • 0
 • Förbättrade brandriskprognoser inför skogsbrandsäsongen 2021

  Brandriskprognoserna är viktiga beslutsunderlag för eldningsförbud, skogsbrandsbevakning med flyg, brandskyddsåtgärder i skogsbruket och positionering av förstärkningsresurser. Under 2021 har prognoserna, som SMHI tar fram på uppdrag av MSB, förbättrats med en högre detaljrikedom som underlättar för förebyggande...

  • Skrivet april 26, 2021
  • 0
 • Konspirationsteorier i fokus i ny studie från MSB

  I en ny studie som beställts av MSB har aktuell forskning om konspirationsteorier kartlagts. Studien visar hur de uppstår och utvecklas, vad de har gemensamt och hur ursprunget till en konspirationsteori kan identifieras. – Studien är mycket...

  • Skrivet april 21, 2021
  • 0
 • Sverige segrare i världens största cyberförsvarsövning

  Sverige kom på första plats i den internationella cybersäkerhetsövningen Locked Shields 2021. Polisen deltog i ett lag tillsammans med Försvarsmakten, Säpo och MSB. – Vi är väldigt glada och stolta över framgångarna. Segern är ett bevis för...

  • Skrivet april 17, 2021
  • 0
 • Snart börjar årets för bevakning av skogsbränder från luften

  Under april månad startar säsongen för de skogsbrandsbevakande flygplanen i många län. Skogsbrandsbevakning med flyg görs för att så tidigt som möjligt upptäcka bränder i skog och mark innan bränderna hunnit växa sig stora.  Länsstyrelsen i Skåne...

  • Skrivet april 14, 2021
  • 0
 • MSB och Polisen ger råd för skydd om ett terrordåd skulle ske

  Sannolikheten för att en enskild människa ska råka ut för ett terrorattentat är låg – men det har stor påverkan på samhället i stort. MSB lanserar nu en webbutbildning, som ska höja allmänhetens kunskap kring hur man...

  • Skrivet april 6, 2021
  • 0
 • Nu ställs mindre skopande flygplan i beredskap för skogsbränder

  Nu ställs de mindre skopande flygplanen i beredskap inför skogsbrandssäsongen. Beredskapen gäller från 1 april till 30 oktober och omfattarbåde Sverige och EU. – Beredskapen anpassas kontinuerligt efter brandrisken i landet. Flygplanen kan också behöva rycka ut...

  • Skrivet april 1, 2021
  • 0