Alla inlägg taggade "MSB"

 • MSB genomförde fler insatser än någonsin under 2020

  Varje år summerar MSB insatsverksamheten i en insatsrapport. Under 2020 har MSB genomfört fler insatser än någonsin – hela 260 stycken internationellt och nationellt. – Ökningen beror framförallt på att vi har genomfört fler insatser i Sverige...

  • Skrivet februari 28, 2021
  • 0
 • MSB föreslår ersättare

  MSB föreslår ersättare till radiokommunikationssystemet Rakel. MSB lämnar i dag in svar på ett regeringsuppdrag avseende det samlade behovet av ett nytt, utvecklat och säkert kommunikationssystem för samhällsviktiga aktörer. I svaret beskrivs bakgrunden till det samlade behovet...

  • Skrivet februari 12, 2021
  • 0
 • Dan Eliasson begär att få lämna uppdraget som generaldirektör för MSB

  Dan Eliasson begär att få lämna uppdraget som generaldirektör för MSB, Eliasson tog initiativ till ett möte redan idag med inrikesminister Mikael Damberg för att ta upp frågan om situationen efter jul- och nyårsresan till Kanarieöarna. Eliasson...

  • Skrivet januari 6, 2021
  • 0
 • MSB:s sök- och räddningspersonal har avslutat sin insats i Norge

  MSB:s sök- och räddningspersonal har avslutat sin insats i Norge. – Det svensk-norska samarbetet har fungerat väldigt bra på alla nivåer. MSB har haft en bra dialog med vår norska motsvarighet DSB och det var också tidigt...

  • Skrivet januari 3, 2021
  • 0
 • MSB skickar materiellt stöd till Sudan

  Under lördagen 2 januari har Sverige, via MSB, skickat basläger med kontorslösningar till Sudan. Sverige har tillsammans med Danmark, Estland, Norge och Luxemburg bidragit till totalt tre basläger. – Fördelen är att när fler länder går samman...

  • Skrivet januari 2, 2021
  • 0
 • MSB föreslår åtgärder för att stärka kommunernas arbete med tillsyn och tillstånd avseende sprängämnen

  I maj fick MSB ett regeringsuppdrag där syftet var att se över hur kommunernas tillståndsprövning och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) fungerar avseende sprängämnen, tändämnen och sprängkapslar. Nu föreslår MSB ett antal åtgärder....

  • Skrivet december 20, 2020
  • 0
 • Så ska dödsbränder förebyggas

  Ungefär 80 personer dör varje år i bostadsbränder i Sverige. Bland de som dör är äldre personer och personer med olika typer av funktionsvariationer överrepresenterade. Nu lanserar MSB och Socialstyrelsen utarbetat stöd till kommunerna för att förebygga...

  • Skrivet december 19, 2020
  • 0
 • Sms-utskick gick enligt planerna

  Gårdagens sms-utskick till mobiltelefonabonnenter i Sverige har gått enligt planerna och inga tekniska störningar har noterats. Merparten av svenska abonnenter har fått sms:et – cirka 12,25 miljoner sms skickades ut under dagen, enligt Post- och telestyrelsen (PTS). ...

  • Skrivet december 15, 2020
  • 0
 • Information om skärpta föreskrifter via sms

  För att nå ut ytterligare med information om skärpta föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19, skickar Folkhälsomyndigheten, Fohm, och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, måndagen den 14 december ut ett...

  • Skrivet december 14, 2020
  • 0
 • MSB:s helikoptrar och mindre skopande flygplan har ryckt ut till mer än 60 bränder

  Under perioden 23 april till 20 september har MSB fått begäran om önskat luftburet stöd till mer än 60 bränder i skog och mark. – Jag är otroligt glad och stolt över hur Sverige hanterat situationen efter...

  • Skrivet oktober 23, 2020
  • 0