All posts tagged "MSB"

 • Viktiga lärdomar från cyberkriget i Ukraina

  MSB:s rapport När kriget kom nära – Årsrapport it-incidenter 2022 visar på viktiga lärdomar om hur Sverige bör förbättra informations- och cybersäkerheten för att stå emot allvarliga cyberincidenter. Att den digitala infrastrukturen blir mer robust är viktigt...

  • Posted mars 17, 2023
  • 0
 • Åtgärder stärker kommunal räddningstjänst under höjd beredskap

  MSB redovisar idag två regeringsuppdrag som är av stor betydelse för den fortsatta utvecklingen av den kommunala räddningstjänstens roll inom det civila försvaret. Det ena uppdraget handlar om att beskriva hur räddningstjänsten behöver vara utformad för att...

  • Posted mars 1, 2023
  • 0
 • MSB får EU-projekt att tillhandahålla tillfälliga nödbostäder vid kriser

  Sverige har genom MSB fått ett långsiktigt uppdrag av EU att vid behov bidra med tillfälliga nödbostäder för drygt 1 000 personer i händelse av kris och katastrofer. Projektet pågår i drygt tre och ett halvt år,...

  • Posted februari 28, 2023
  • 0
 • Tält och filtar skänks till Turkiet

  Sveriges Lions tillsammans med MSB skänker tält och filtar till Turkiet. En kraftfull jordbävning drabbade Turkiet och Syrien samt kraftiga efterskalv som följde, vilka dödade mer än 8 000 människor och skadade ytterligare tusentals. Detta var en...

  • Posted februari 8, 2023
  • 0
 • Så kan företag stärka sin beredskap för kriser och krig

  Den 12 december lanserade MSB kampanjen Förberedda företag, riktad till små och medelstora företag i Sverige. Kampanjen är en del av den satsning som MSB gör för att stärka totalförsvaret och utveckla den svenska försörjningsberedskapen. Målet är...

  • Posted december 18, 2022
  • 0
 • Rekommendationer med anledning av senaste tidens cybersäkerhetsincidenter

  Ett antal cybersäkerhetsincidenter av olika slag påverkar svenska verksamheter för tillfället. Både privata och offentliga aktörer är drabbade. MSB och den nationella funktionen CERT-SE vill uppmana verksamheter till att ha en ökad bevakning av sin it-miljö för...

  • Posted december 7, 2022
  • 0
 • MSB: så eldar du säkert i vinter

  Varje år startar ungefär 780 bränder i kaminer runt om i Sverige. Det är 780 för många. Därför satsar nu MSB på information till ovana eldare för en säkrare brasa i hemmet. Kampanjen Elda säkert går från...

  • Posted november 29, 2022
  • 0
 • Över 100 skogsbrandsinsatser under 2022

  Förmågan att hantera skogsbränder har stärkts både nationellt och internationellt under 2022. I år deltog helikoptrar, skopande flygplan och skogsbrandsdepåer i 101 insatser – vilket är 11 fler än året innan. – Att vi inför och under...

  • Posted oktober 14, 2022
  • 0
 • Nytt beredskapssystem träder i kraft den 1 oktober

  Sedan 2016 har det pågått en intensiv återuppbyggnad av civilt försvar i Sverige som har gått hand i hand med utvecklingen av beredskapen för att hantera fredstida krissituationer. – Den 1 oktober träder en strukturreform i kraft...

  • Posted september 29, 2022
  • 0
 • Mat är tema för årets Krisberedskapsvecka

  MSB:s årliga informationskampanj Krisberedskapsveckan startar på måndag. I år är fokus på hur vi som privatpersoner kan förbereda oss så att vi har mat även vid kriser och krig. – Kriget i Ukraina, torka och energibrist påverkar...

  • Posted september 23, 2022
  • 0