Alla inlägg taggade "MSB"

 • Tält från Sverige på plats i Haiti

  Återigen har Sverige i sitt unika samarbete mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Lions Sverige levererat tält till behövande som drabbats av en katastrof. Denna gången fick Haiti ta emot ca 250 tält som skall...

  • Skrivet september 11, 2021
  • 0
 • MSB ska förbereda nationellt samordningscenter för cybersäkerhetsforskning och innovation

  MSB har fått ett regeringsuppdrag som rör förberedelser för nationellt samordningscenter för cybersäkerhetsforskning och innovation. I regeringsuppdraget ingår att presentera förslag på hur en långsiktig samverkansstruktur för samhällsviktig verksamhet, forskarsamfundet och näringslivet inom cybersäkerhet kan se ut....

  • Skrivet september 10, 2021
  • 0
 • Brandman på jobbet-dagen hyllar deltidsbrandmän

  I dag uppmärksammas deltidsanställda brandmän under Brandman på jobbet-dagen, ett initiativ för att synliggöra både brandmän och deras huvudarbetsgivare. Närmare 70 procent av Sveriges räddningstjänst består av brandmän på deltid och de spelar en stor roll för...

  • Skrivet september 7, 2021
  • 0
 • FOI gav expertstöd till TFÖ 2020

  MSB och Försvarsmakten har under hela arbetet med Totalförsvarsövning 2020 (TFÖ 2020) tagit stöd av expertkunskap från FOI, från målformuleringsarbete till skapande av scenario. TFÖ 2020 var det första tillfället på över 30 år där det militära...

  • Skrivet augusti 31, 2021
  • 0
 • Lions Sverige skickar tält till Haiti

  Det humanitära behovet är stort efter jordbävningen på Haiti, Lions Sverige skickar tält och filtar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans med Lions Sverige, Bring Quality to Life (BQtL), skickar 200 Lions familjetält och 15 större tält...

  • Skrivet augusti 25, 2021
  • 0
 • MSB skickar expertteam och materiel till Haiti

  Lördagen den 14 augusti drabbades Haiti av ett kraftigt jordskalv. Fler än 1 400 människor beräknas ha mist livet och många tusentals skadats. De materiella skadorna är svåra. MSB skickar nu experter samt materiel till Haiti för...

  • Skrivet augusti 19, 2021
  • 0
 • Insatsen med skopande flygplan i Grekland avslutas

  I dag avslutas MSB:s insats i Grekland, där två vattenskopande flygplan har hjälpt till att släcka de omfattande bränder som pågår. I början av augusti bad Grekland om internationell hjälp via EU:s civilskyddssamarbete rescEU för att bekämpa...

  • Skrivet augusti 13, 2021
  • 0
 • Ytterligare två helikoptrar i beredskap

  Just nu pågår flera större bränder i Norrland efter en period med extremt hög brandrisk. Tio helikoptrar och fyra skopande flygplan är sedan onsdagen i beredskap på olika orter i Norrland och har använts flitigt i flera...

  • Skrivet juli 29, 2021
  • 0
 • EU:s sjukvårdslager i Sverige står redo att leverera stöd

  Det sjukvårdslager som Sverige, genom MSB, fått uppdrag att ansvara för har nu börjat fyllas upp med materiel som ska lagerhållas och kan därmed börja användas inom den europeiska beredskapen. – Många har jobbat hårt sedan september förra...

  • Skrivet juli 5, 2021
  • 0
 • Sveriges beredskap behöver stärkas

  MSB levererar regelbundet en nationell risk- och förmågebedömning (NRFB) till regeringen. Intresset för rapporten har vuxit i takt med att beredskapsfrågor berör allt fler. Därför har MSB sammanfattat några viktiga slutsatser ur rapporten i ”Kraftsamling – för...

  • Skrivet juli 1, 2021
  • 0