MSB: så eldar du säkert i vinter

By on 29 november, 2022
Arkivbild

Varje år startar ungefär 780 bränder i kaminer runt om i Sverige. Det är 780 för många. Därför satsar nu MSB på information till ovana eldare för en säkrare brasa i hemmet.

Kampanjen Elda säkert går från och med 28 november ut i sociala medier och målet är att öka kunskapen öka kunskapen hos alla med vedeldad eldstad.

– Tänd inte en eld du inte kan släcka, säger Anders Lundberg, brandingenjör på MSB. De här 780 bränderna hade kunnat undvikas om den som tänt elden hade tänkt på att sota sin eldstad, följt instruktionerna som gäller för den specifika eldstaden och inte eldat mer än 3 kg ved per timme.

Andra vanliga orsaker till bränderna är att många inte låter sin eldstad vila lika länge som de eldat i den, eller att man eldar för hårt eftersom man tror att eldstaden kan värma upp fler rum än det rum den finns i.

– Att ta hand om askan på korrekt sätt är också viktigt, säger Anders Lundberg. Förvara den i ett icke brännbart kärl med tättslutande lock. Det är också viktigt att den som ska elda tänker på vilka regler för eldning som gäller i sin kommun och att man tar hänsyn till miljöaspekter med eldning, avslutar Anders Lundberg

FAKTA

Checklista för att elda rätt i eldstad inomhus

• Följ alltid eldningsinstruktionerna för just din eldstad.

• Använd torr ved, då bildas mindre tjära i skorstenen och det blir lägre risk för sotbrand.

• Elda max tre kilo ved per timme, annars riskerar du överhettning.

• Låt kaminen svalna lika länge som du eldat i den.

• Förvara askan i ett icke brännbart kärl med tättslutande lock.

Statistik

Den kommunala räddningstjänsten dokumenterar sina insatser och uppdrag, cirka 100 000 per år, i händelserapporter. MSB samlar in uppgifter ur dessa rapporter och använder dem för statistik och analyser, som publiceras i statistik- och analysverktyg IDA.

Sverige
Örebronyheter

Källa: MSB

 

You must be logged in to post a comment Login