MSB får EU-projekt att tillhandahålla tillfälliga nödbostäder vid kriser

By on 28 februari, 2023
Foto: MSB

Sverige har genom MSB fått ett långsiktigt uppdrag av EU att vid behov bidra med tillfälliga nödbostäder för drygt 1 000 personer i händelse av kris och katastrofer. Projektet pågår i drygt tre och ett halvt år, till september år 2026, och har en budget på 25,2 miljoner euro, där merparten är finansierat av EU.

Inom EU:s civilskyddsmekanism ska det finnas en beredskap för tillfälliga nödbostäder i händelse av kris. Det uppdrag MSB fått beviljat är ett långsiktigt uppdrag att utveckla en resurs avsedd för alla sorters kriser och katastrofer, orsakade av miljö eller människa, som kan drabba EU:s medlemsstater eller deltagande stater samt även tredje land.

– MSB är en lämplig aktör för att tillhandahålla denna typ av resurs. Vi har ett högt kvalitetstänk, tar in aspekter som rör anpassning till krismiljöer, sårbara grupper och miljö, och vi har lång erfarenhet av den här sortens utvecklingsprojekt. Genom att ansvara för utveckling av resursen kan MSB och Sverige bidra till att öka EU:s samlade krishanteringsförmåga samtidigt som vi ökar vår egen förmåga nationellt, säger Nils Vaernholt, enhetschef för nationella insatser och civilskydd, på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Projektet fokuserar på att tillhandahålla tillfälliga nödbostäder och exempelvis sängar, lakan, belysning, uppvärmning med mera, samt sanitetslösningar med toalett och dusch. Resursen ska vara flexibel och anpassningsbar i olika miljöer och klimatförhållanden samt snabbt kunna skickas ut till katastrofområden för att bistå drabbad befolkning med tillfälligt skydd under säkra och värdiga förhållanden. Den ska även vara delvis anpassad till personer med funktionsnedsättning och ska kunna möta deras behov i en kris.

RescEU – skyddsnät i Europa

Uppdraget ligger inom ramen för rescEU, som är ett extra skyddsnät med EU-gemensamma resurser inom EU:s civilskyddsmekanism. Resurserna är avsedda att stödja länder som är i kris och som själva saknar kapacitet eller i händelse av att det egna landets resurser är uttömda.

Fakta RescEU Shelters SE

  • Projektets budget: cirka 25,2 miljoner euro, merparten finansierad av European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO).
  • Projektets längd: ca 3½ år, januari 2023-september 2026.
  • Bemanning vid insats: Cirka 15 personer.
  • Uppgifter för insatsteamet: Upprätta och driftsätta resursen i samverkan med lokala aktörer/humanitära organisationer på plats. De lokala aktörerna tar sedan över driften efter etablering.

Sverige
Örebronyheter

Källa: MSB

You must be logged in to post a comment Login