Första månaderna av psykoterapi ger mest

By on 28 november, 2022
Foto: Psykiatrispecialisterna

De första sex månaderna är avgörande för framgången med psykoterapi för ungdomar. Enligt en ny finsk doktorsavhandling är det bra att träffas mycket i början av en terapi för unga.

Psykoterapi är ofta förstahandsvalet vid behandling av psykisk ohälsa hos ungdomar. Det minskar psykiska symtom och förbättrar ungdomarnas funktion. Den största förändringen sker under de första sex månaderna av behandlingen. Ju oftare patienten och terapeuten träffas, desto mer sannolikt ser man en förbättring av ungdomens psykiska välbefinnande och funktion. Detta visar en doktorsavhandling inom psykologi av Vera Gergov, licentiat i psykologi.

Med psykoterapeutiska insatser avses förutom vanlig psykoterapi terapiformer som innefattar funktionella moment, såsom musik-, konst- och ridterapi samt psykiatrisk arbetsterapi.

I doktorsavhandlingen utvärderades de psykologiska symtomen och funktionen hos patienter mellan 13 och 15 år med en rad självskattningar innan behandlingen påbörjades. Totalt deltog 58 ungdomar i studien. Bedömningarna upprepades tre, sex och 12 månader efter behandlingens början. Ungdomarna genomförde också självskattningar avseende sina egna förväntningar och den terapeutiska alliansen. Terapeuter bedömde också hur de upplevde alliansen med patienten.

Prognosen för insatsen var god om ungdomen ansåg sin relation till terapeuten fungera väl.

Störst risk för behandlingsavbrott fanns bland ungdomar med beteendeproblem eller ADHD-symptom, samt låga förväntningar på sin egen aktiva roll i interventionen. Risken för avbrott i förtid var också hög när det gäller ungdomar som upplevde att den terapeutiska alliansen var svag under behandlingen.

”Denna studie visar att terapi bör fokusera på att stärka ungdomars aktiva roll under terapin. Detta ökar deras engagemang för psykoterapi och hjälper dem att dra nytta av det.” kommenterar David Grönte, överläkare i psykiatri.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: David Grönte Psykiatrispecialisterna

You must be logged in to post a comment Login