Första spadtaget för nytt stall i Karlslund

By on 29 augusti, 2022
Vy över ridanläggningen.
Bildkälla: Örebro kommun

Första spadtaget för det nya stallet i Karlslund tas onsdag 31 augusti kl. 16, utöver det nya stallet kommer byggnationen även innebära flera förbättringar på befintlig ridanläggning för att säkerställa att både hästar, ridskoleelever och personal har en bra miljö.

I Karlslund finns en av Sveriges största ridskolor med drygt 1000 medlemmar och 40 000 uppsittningar per år. Som en del av Karlslundsområdets utveckling, tas nu det första spadtaget för ett nytt stall i området. Satsningen ska bland annat bidra till en jämställd resursfördelning inom idrotten i Örebro och att fler barn och unga ges möjlighet till en attraktiv fritid.

Program:

  • Tal av Jonas Håård (S), Fritidsnämndens ordförande, Alexandra Royal (C), vice ordförande i Fritidsnämnden, Ulf Wilnersson Thörn (KD), ledamot i Fritidsnämnden, Lotta Hillbom, Örebro Fältrittklubbs verksamhetschef samt representant för ungdomssektionen Sporren.
  • Första spadtaget!
  • Mingel och möjlighet för rundvandring i anläggningen.

Det nya stallet beräknas stå färdigt 2023/2024

Ambitionen är att det nya stallet och åtgärderna i befintliga byggnader ska vara klara under 2023/2024. Dessa åtgärder planeras:

  • nybyggnation av stall.
  • övergång från spiltor till boxar i det större ridskolestallet.
  • iordningställande av en karantänsdel.
  • andra mindre åtgärder såsom ventilation, utgödsling och omklädningsrum.

Under byggtiden kan vi tillfälligt behöva stänga av vägen till ridanläggningen för leveranser av material, men byggnationen kommer inte påverka framkomligheten i området i någon större utsträckning.

Karlslundområdets utveckling

Hela Karlslundsområdet ska utvecklas till ett attraktivt rekreationsområde för både örebroare och besökare. Mer information finns på orebro.se/karlslundsomradet

Örebro | Karlslund
Örebronyheter

Källa Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login