Fortsatt ökad tro på vändning för bostadspriserna

By on 2 mars, 2023
Foto: Boeno

I Mäklarkollen och Köparkollen för februari – som är bostadsportalen Boneos undersökning om trender på bostadsmarknaden som går ut till mäklare och besökare på boneo.se – syns en fortsatt ökad optimism, där en stor majoritet av de tillfrågade mäklarna och köparna nu tror på ökade eller oförändrade bostadspriser.

– I förra månadens undersökning såg vi början på ett trendbrott vad gäller förväntan på bostadspriserna. Trenden fortsätter nu i februari, där vi sedan december sett en tydlig utveckling med fler mäklare och köpare som tror på prisstabilisering, och färre som tror på lägre bostadspriser, säger Fredrik Engdahl, VD på Boneo.

Ny statistik från Mäklarkollen och Köparkollen visar att andelen mäklare och köpare som numera tror på minskade bostadspriser fortsätter att sjunka. Nästan var femte mäklare, 19 procent, tror att bostadspriserna kommer att stiga de kommande tre månaderna – en ökning med fem procentenheter jämfört med januari. Dessutom spår över hälften av de tillfrågade mäklarna, 51 procent, att priserna kommer vara oförändrade. Andelen mäklare som tvärtom tror på fallande bostadspriser har minskat till 30 procent och ligger nu på liknande nivåer som i april 2022.

Andel mäklare på Boneo som svarat på frågan “Tror du bostadspriserna kommer öka eller minska de närmaste 3 månaderna?“

Även bland köparna är det en fortsatt ökad optimism. Andelen bostadsköpare som tror på ökade eller oförändrade priser fortsätter att stiga för andra månaden i rad, till 16 procent respektive 38 procent. Samtidigt tror fortfarande 46 procent av köparna på fallande bostadspriser till våren.

Andel besökare på Boneo som svarat på frågan “Tror du bostadspriserna kommer öka eller minska de närmaste 3 månaderna?“

Trots nu ändrade förväntningar på bostadspriserna, var köpbenägenheten hos Boneos besökare i stort sett oförändrad i februari. 56 procent av besökarna på bostadsportalen planerade att köpa ny bostad inom sex månader, en minskning med en procentenhet jämfört med föregående månad. Fler än en tredjedel av dessa besökare planerade att köpa ny bostad redan inom den kommande månaden.

Andel besökare på Boneo som svarat på frågan “När planerar du att köpa bostad?”

Om Mäklarkollen och Köparkollen

Mäklarkollen är en månadsvis undersökning som skickas ut till Boneos cirka 4 000 anslutna mäklare från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, Bjurfors, HusmanHagberg och andra mäklarbolag i Sverige. Där ombeds de svara på frågor om hur de tror priser på bostadsmarknaden kommer förändras under nästkommande tre månader, samt om andelen bostäder som säljs som kommande försäljningar ökat eller minskat.

Köparkollen är en månadsvis undersökning som går ut till alla besökare på Boneo.se, där de ombeds svara på frågor om hur de tror priser på bostadsmarknaden kommer förändras under nästkommande tre månader, samt när de planerar att köpa bostad.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Boneo

You must be logged in to post a comment Login