Fortsatt ökande bilmarknad i november

By on 4 december, 2019

Även i november ökade nyregistreringar och försäljning av personbilar och lätta lastbilar. Totalt nyregistrerades 30 416 personbilar och 4 047 lätta lastbilar vilket är en uppgång med 19% respektive 22%. Tittar man på försäljning nya bilar så ökade personbilsmarknaden med 15% och marknaden för lätta lastbilar med 10%.

I november stod privatleasing för 41% av den totala volymen på privatmarknaden. Detta är den högsta privatleasingandelen någonsin i sverige under en enskild månad. 

Nyregistreringar

I november nyregistrerades 30 416 personbilar vilket var en ökning med 19% jämfört med november 2018. Största märke var Volvo med 17,9% av registreringarna, därefter Volkswagen med 17,7% och Toyota med 7,3% andel. Hittills i år har 304 801 personbilar nyregistrerats vilket är en minskning med 6% jämfört med samma period 2018.

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar ökade med 22% i november jämfört med samma månad 2018. Totalt nyregistrerades 4 047 lätta lastbilar i november. Största märke var Volkswagen med 28,8% av registreringarna, därefter Ford med 21,4% och Peugeot med 9,8% andel. Hittills i år har 42 804 lätta lastbilar nyregistrerats vilket är en minskning med 19% jämfört med samma period 2018.

Laddbara bilar

Laddbara bilar stod i november för totalt 14,1% av nybilsregistreringarna. Av dessa var 3,7% elbilar och 10,4% bilar med laddhybridteknik.

Antalet nyregistrerade elbilar minskade i november med 14% jämfört med november 2018 och landade på totalt 1 032 bilar. Största elbilsmärke i november var Tesla med 22,4% av den totala elbilsvolymen. Därefter Nissan med 22,0% och Hyundai  med 15,1%.

I november nyregistrerades 3 245 bilar med laddhybridteknik. Detta motsvarar en ökning med 80% jämfört med samma månad 2018. Största märke var Volkswagen som stod för 26,7% av den totala volymen laddhybrider. Därefter Volvo med 20,0% och BMW med 14,5%.

Hittills i år står laddbara bilar för 11,7% av alla nyregistreringar. Motsvarande period 2018 stod laddbara bilar för 8,1% av nyregistreringarna.

Nyregistreringar   november 2019   Utv vs. 2018 YTD 2019 Utv vs. 2018
Personbil 30 416 +19%  304 801 -6%
Lätt lastbil (<3,5t) 4 047 +22%   42 804 -19%
Tung lastbil (>16t) 583 +/-0% 6 139   +8%
Släp 2 688 -15% 46 660   -7%
Husbil 145 +86% 3 523 -47%
Övrigt 3 947 -10% 50 006 +17%
TOTAL                                  41 826         +13% 453 933 -6%

Försäljning nya bilar

I november månad såldes 26 760 nya personbilar enligt vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta är en ökning med 15% jämfört med november 2018. Flest nya bilar sålde Volkswagen med 18,5% marknadsandel, därefter Volvo med 15,8% och Kia med 7,3%.

Hittills i år har 263 448 nya personbilar sålts vilket är en minskning med 8% jämfört med samma period 2018.

Försäljning nya bilar november 2019 YTD 2019
Antal bilar 26 760    263 448
Utveckling vs 2018 (%)   +15% -8%
Utveckling vs 2018 (antal bilar)  +3 410 -24 181 

Privatmarknaden

På privatmarknaden såldes i november 14 904 nya bilar vilket är en ökning med 10% jämfört med november 2018. Mest sålda märke på privatmarknaden var Volkswagen med 19,1% marknadsandel, därefter Volvo med 9,8% och Kia med 9,7%. Privatleasingandelen på privatmarknaden var i november 41% vilket är den högsta andelen som någonsin för en enskild månad.

Hittills i år har 139 799 nya personbilar sålts på privatmarknaden vilket är en minskning med 12% jämfört med samma period 2018. Hittills i år är privatleasingandelen på privatmarknaden 37%.

Privatmarknaden    november 2019 YTD 2019
Antal bilar 14 904   139 799
Andel av totalmarknaden 56% 53%
Utveckling vs 2018 (%)   +10% -12%
Utveckling vs 2018 (antal bilar) +1 355 -24 181

Tjänstebilsmarknaden 

Tjänstebilsmarknaden ökade med 25% i november jämfört med samma månad förra året och landade på totalt 8 140 bilar. Största märke var Volvo med 27,3% marknadsandel, därefter Volkswagen med 17,9% och BMW med 10,0% andel.

Hittills i år har 78 883 nya personbilar sålts på tjänstebilsmarknaden vilket är en minskning med 8% jämfört med samma period 2018.

Tjänstebilsmarknad*     november 2019 YTD 2019
Antal bilar 8 417 78 883
Andel av totalmarknaden 32% 30%
Utveckling vs 2018 (%)   +25%   -8%
Utveckling vs 2018 (antal bilar)   +1 681 -7 260

* Vanliga företag och Leasingbolag – brukare ej identifierbar enligt vroom företagsklassificering

Begagnatförsäljning

Bilhandelns begagnatförsäljning av bilar upp till tio år ökade i november med 11% jämfört med november 2018. Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning var 57 dagar.

Begagnatförsäljning ÅF – bilar <10 år     november 2019 YTD 2019
Antal bilar 31 741   345 076
Utveckling vs 2018 (%) +11% +1%
Utveckling vs 2018 (antal bilar)   +3 114   +3 266
Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning  57 dagar   64 dagar

Statistik och rapporter från vroom

Vroom publicerar månadsvis nyregistreringssiffror för fem olika fordonsslag. Personbil, lätt lastbil, tung lastbil, släp och husbil.

Vid sidan av nyregistreringssiffror redovisas även Försäljning nya bilar som visar utvecklingen på nybilsmarknaden, dvs vad som faktiskt säljs till slutkund. Begreppet definieras enligt följande:

❝ Fordon som säljs för första gången till slutkund av en bilåterförsäljare inom sex månader från första registreringsdatum❞

Försäljning nya bilar publiceras för personbilar och lätta lastbilar. För personbilar särredovisas även utvecklingen i de två största kundsegmenten, privatmarknaden och tjänstebilsmarknaden.

Förutom nyregistreringar och Försäljning nya bilar publiceras även en översikt av bilhandelns försäljning av begagnade bilar.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa Vroom

You must be logged in to post a comment Login