Fortsatt stängda övervåningar

By on 7 december, 2023
Foto: Niklas Björling/Mälartåg

Fortsatt stängda övervåningar, utredning med högsta prioritet fortgår. Övervåningarna på Mälartågs dubbeldäckare, kommer fortsatt vara avstängda under innevarande vecka.

Utredningen av det tekniska fel, vilket man tidigare kommunicerat om till media, fortlöper skyndsamt med resenärernas säkerhet som högsta prioritet. Så snart utredningen visar att det inte råder någon säkerhetsrisk tas avspärrningarna bort.

Avspärrningarna av övervåningarna på tågen innebär att sittkapaciteten ombord har begränsats till cirka 50 procent, vilket innebär stor trängsel under delar av dagen på vissa avgångar. Mälartåg rekommenderar resenärer som har möjlighet att vara flexibla i sitt resande, att välja en avgång utanför rusningstid och att de som kan arbeta hemifrån gör det. Det är bra att hålla sig uppdaterad via Läget i trafiken på mälartåg.se, eller Trafikverkets trafikinformation.

Man beklagar den uppkomna situationen och är tacksamma för det tålamod som resenärerna visar.

Flera åtgärder pågår för att begränsa de negativa konsekvenserna för resenärerna:

  • Mälartåg har biljettsamverkan med SL Pendeltåg på sträckan Stockholms C/Stockholm City-Uppsala. Det innebär att resenärer med en biljett för Mälartåg även får resa med SL Pendeltåg på ovanstående sträcka.
  • Tågtrafiken har förstärkts med bussar i högtrafik på sträckorna Eskilstuna-Södertälje Syd och Tierp-Uppsala innevarande vecka.
  • Stationsvärdar finns på plats på Stockholm C, Uppsala C och Eskilstuna C.
  • Tågavgångarna på varje linje där det är större risk för trängsel finns listade på mälartåg.se under “Läget i trafiken”. Detta för att underlätta för resenärer att välja en avgång med mindre risk för trängsel.
  • Tågvärdarna informerar i särskilda utrop vid varje station och information finns på ombordskärmar med hänvisning till mälartåg.se
  • Information på plattformar på stationer om avgångar där det är risk för trängsel.

Övervåningarna på dubbeldäckarna spärrades av den 1 december. Orsaken var ett tekniskt fel som påverkat ett fordon genom mindre skador på taket, där det blivit ett strömöverslag mellan kontaktledningen och tågets yttertak.

Det har aldrig förekommit någon risk för att resenärer ska få kontakt med ström, eftersom vagnskorgen är jordad. Säkerheten för Mälartågs resenärer är högsta prioritet och MTR som är säkerhetsansvariga har bedömt att händelsen ska utredas, vilket nu sker.

Säkerhetsutredning

Utredningen bedrivs skyndsamt av MTR i samarbete med fordonsägaren Transitio, Mälardalstrafik och Trafikverket samt i samråd med extern expertis. Det finns inget som pekar på något faktiskt fel på själva fordonet. Parallellt görs även besiktning av fordonsflottan för att säkerställa att det inte finns fler oupptäckta skador.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Mälartåg

You must be logged in to post a comment Login