Framgångsrikt arbete ger resultat i betygsstatistiken

By on 28 juni, 2017

Betygsstatistiken för årskurs 9 i våra kommunala skolor ger positiva signaler och resultatet som helhet är stabilt jämfört med de senaste åren.

Bland det mest glädjande i årets betygsstatistik är vårt framgångsrika arbete med att minska skillnaderna mellan pojkars och flickors resultat, som inneburit att flera skolor visar förbättrade betygsresultat för pojkarna.

– Vi kan också särskilt lyfta fram Vivallaskolan och Odenskolan som gör ett väldigt bra resultat, säger förvaltningschef Margareta Borg.

Några skolor har försämrat sina resultat, till en del beroende på att de tagit emot fler nyanlända än förra läsåret.

– Det gör att det sammantagna resultatet blir sämre för vissa skolor, men vi ser tydligt att nyanlända elever som hunnit gå hela högstadiet hos oss har en god kunskapsutveckling, säger Margareta Borg.

– Det går inte att jämföra årets resultat med det från förra året på grund av att de nyanlända eleverna som kom under vintern 2015/2016 inte skrevs in i årskurs 9. Trots detta så ser vi att det finns mycket att glädjas åt i år. Både skolor och elevgrupper som tidigare haft det svårt har gjort rejäla lyft. Det visar på att det är viktigt att vi fortsätter jobba på hårt med vårt långsiktiga skolutvecklingsarbete ”Topp 25” för att få det generella lyft som vi strävar mot, säger Jessica Ekerbring (S), kommunalråd.

– Både Odenskolan och Vivallaskolan har fått ordentligt stärkta resultat över tid. Det är extra roligt att se eftersom båda skolorna kämpat länge med sina skolresultat och samtidigt tagit emot många nyanlända. Det finns gott om hopp för det svenska utbildningsystemet och Örebro kommuns seriösa utvecklingsarbete att klara utmaningarna på flera nivåer, säger Anders Östman (KD), vice ordförande i Programnämnd barn och utbildning.

– Vi släpper inte taget om de elever som inte har kunnat uppnå godkända betyg. Det kommer alltid att finnas alternativ, stöd och hjälp för dessa elever att klara sin gymnasieutbildning. I och med Topp 25 skjuter vi till extra resurser för att långsiktigt stärka resultaten, och satsningen fortsätter även i gymnasiet för dessa elever, säger Seydou Bahngoura (C), presidieledamot i Programnämnd barn och utbildning.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login