Från i höst erbjuds även pojkar HPV-vaccin i skolan

By on 9 september, 2020

Med start under höstterminen kommer pojkar i hela landet för första gången att erbjudas HPV-vaccin som en del i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Med föräldrars godkännande, är detta ett viktigt steg på vägen att eliminera HPV-relaterad cancer och sjukdom helt i Sverige.

– Det är mycket glädjande att pojkar nu erbjuds HPV-vaccination så att både flickor och pojkar får bättre skydd mot viruset. Ungefär 1200 personer drabbas varje år i Sverige av HPV-relaterad cancer och många fler av kondylom. Varje årskull pojkar som vaccineras mot HPV innebär ytterligare möjlighet att förhindra framtida sjukdoms- och dödsfall, säger Christer Borgfeldt, adjungerad professor, Lunds universitet samt överläkare kvinnokliniken, Skånes Universitetssjukhus (SUS) Lund.

4 av 5 smittas av HPV-virus någon gång i livet, vilket kan leda till cancer i bland annat livmoderhals, vulva och anus. Med vaccination minimeras cirkulationen av viruset i samhället.

– MSD är stolta att stödja en jämlik HPV-vaccination och bekämpning av HPV-relaterad cancer och sjukdom hos både pojkar och flickor. Det beslut som den svenska regeringen fattat bygger på solid kunskap extraherade från data från de unika svenska kvalitetsregistren, säger Sarah Aiosa, VD, MSD i Sverige.

Sedan 2012 erbjuds flickor i årskurs 5 eller 6 i Sverige HPV-vaccination inom ramen för det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Regering lämnade besked i november 2019 att även pojkar kommer att erbjudas vaccin mot HPV-relaterad cancer och sjukdom. Ett efterlängtat besked.

Orsakar cancer i bland annat livmoderhals, vulva och anus
HPV (humant papillomvirus) är Sveriges och världens vanligaste sexuellt överförda infektion som drabbar såväl kvinnor som män. Uppskattningsvis drabbas 80 procent av oss alla av HPV-infektion någon gång i livet. De allra flesta märker inte av infektionen som vanligtvis läker ut av sig själv. Däremot läker inte infektionen ut för vissa och de löper ökad risk att drabbas av kondylom, cellförändringar och olika former av cancer som exempelvis cancer i livmoderhals, vulva och anus.

Mer information om HPV finns på hpvvaccin.se, folkhalsomyndigheten.se, umo.se och 1177.se

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa MSD

You must be logged in to post a comment Login