Fyra av fem känner ingen oro över att bli ersatta av en robot

By on 23 april, 2017

Inom tjugo år beräknas 2,5 miljoner arbeten i Sverige att utföras av en robot, maskin eller dator. Ändå visar en ny undersökning av Visma genomförd av Sifo, att endast en av fem svenskar känner sig oroade för att arbetslösheten ska öka på grund av det.

Digital teknik innebär långt fler möjligheter än hot och det är glädjande att så många tycks dela den uppfattningen. I alla projekt för ökad digitalisering är det viktigt att informera om framtidsvisionen för att bemöta den oro för arbetslöshet som ändå finns, säger Sofia Gerstenfeld, vd för Visma Enterprise.

Stiftelsen för strategisk forskning beräknar att 53 procent av alla svenska jobb kommer att ersättas av digital teknik inom tjugo år. I så fall påverkar det 2,5 miljoner människor. Trots det visar en ny undersökning från Visma att endast en av fem är oroade för utvecklingen. Bland dessa är något fler kvinnor än män.

– Det är ett faktum att många traditionella jobb är på väg att försvinna. Bland annat kommer robotar och maskiner att inom kort ge oss 100 procent korrekta bokföringstjänster och tågresor som är garanterat fria från olyckor orsakade av den mänskliga faktorn. Istället föds nya meningsfulla yrken som förbättrar vår livskvalitet, säger Sofia Gerstenfeld.

 

Statistik: Svenskarnas inställning till att digital teknik väntas ta över många arbeten
Är du orolig för att digitaliseringen, dvs. robotar/maskiner/datorer, ska ta över jobben, och därmed öka arbetslösheten? (i procent)

                                      Totalt          Män         Kvinnor
Ja, mycket orolig            3                 2               5
Ja, ganska orolig            17               15             19
Nej, inte särskilt orolig    57               57             57
Nej, inte alls orolig          21               26             17
Vet ej                               1                 1               2

Regionalt
Örebronyheter

Om undersökningen
Den statistiska undersökningen genomfördes på uppdrag av Visma i samarbete med Kantar Sifo under mars 2017 med 1 000 respondenter från 18 års ålder. Svarsfrekvensen var 45 procent. 

You must be logged in to post a comment Login