Gängsnacket ett samtal vi behöver ta

By on 12 oktober, 2023
Bild: Länsstyrelsen Örebro län

Gängsnacket, ett samtal vi behöver ta för att skapa en barndom utan brott. Hur kan vi förhindra att barn och unga dras in i kriminella gäng? Det är en viktig och komplicerad fråga.

Lösningen är insatser från många olika personer och organisationer.

Guiden Gängsnacket riktar sig till föräldrar och andra vuxna, med information om risken att barn kan bli rekryterade eller lockande in i kriminella gäng. Länsstyrelserna och polisen har tillsammans tagit fram guiden, inom ett gemensamt projekt som initierades av Västerås stad 2021.

– Vi såg att det fanns ett stort behov hos kommunerna av att nå ut med den här formen av information. Det är viktigt att föräldrar och andra vuxna är engagerade i sina barns liv. Gängsnacket kan hjälpa vuxna att bli mer uppmärksamma och börja prata om riskerna med gängkriminalitet, säger Linda Falk, utvecklingsledare vid Länsstyrelsen Västmanland.

Tillsammans har man belyst frågan från olika perspektiv

Man har genomfört arbetet inom ramen för uppdragen rörande brottsförebyggande, ANDTS, och föräldraskapsstöd. Under processen har man samverkat med en rad andra myndigheter, civilsamhällesorganisationer, kommuner och forskare.

– Det har varit viktigt för oss att belysa frågan från våra olika uppdrags perspektiv. Andra samhällsaktörers kunskap om området har därför varit avgörande i framtagandet av denna broschyr och vi är tacksamma över att så många valt att vara en del i detta viktiga arbete, berättar Sofia Herlitz, nationell samordnare för länsstyrelsernas ANDTS-samordning.

Materialet är översatt till nio språk

Gängsnacket har översatts till nio språk och till den finns en handledning som går att använda som stöd och fördjupning för yrkesverksamma som i sin yrkesroll delar ut information och pratar om gängkriminalitet.

– Gängsnacket är en viktig pusselbit i att motverka nyrekryteringen av barn och unga. Det är en del i det förebyggande arbetet som saknats och varit efterfrågat, avslutar Malin Wiktoreng, nationell brottsförebyggande samordnare för länsstyrelserna.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Länsstyrelsen Örebro län

You must be logged in to post a comment Login