Giftig gas läcker från Aspa Bruk i Olshammar – uppdaterat

By on 26 januari, 2020

SOS-alarm meddelar att det just nu läcker giftig gas från Aspa bruk i Olshammar. Det är troligtvis svavelväte som läcker och denna gas är giftig vid inandning.

I nuläget är det oklart hur stort utsläpp det handlar om men räddningstjänsten är på väg, likaså polis och ambulans.

Boende i området ombeds att hålla sig inomhus och stänga fönster, dörrar och ventilation.

Ytterligare information kommer.

UPPDATERING kl. 11.06

Initiala uppgifter gör gällande att två personer skall vara skadade men det är oklart hur allvarligt skadade de är.

UPPDATERING kl. 11.20

Räddningstjänsten meddelar att det handlar om ett mindre läckage och att man i nuläget inte kommer att behöva stänga av Rv49.

UPPDATERING kl. 11.32

Polisen kommer att spärra av Fabriksvägen i Olshammar så att man inte kan ta sig in mot fabriksområdet.

UPPDATERING kl. 11.52

Två personer skall ha fått åka med ambulansen till sjukhus med oklara skador. Det är oklart om ytterligare personer är skadade.

Polisen arbetar nu med att identifiera de personer som har befunnit sig på platsen.

UPPDATERING kl. 12.10

I nuläget finns det information om att totalt åtta personer skall ha utsatts för gasen. Utav dessa åtta är alltså två personer förda till sjukhus med ambulans. Det är i nuläget oklart om någon mer person kommer att behöva åka med ambulansen till sjukhus.

UPPDATERING kl. 12.30

Sammanlagt 4 personer skall ha förts till sjukhus med ambulans.

UPPDATERING kl. 12.49

En utredning gällande miljö- och eller arbetsmiljöbrott är startad. En åklagare fattar beslut om vilka utredningsåtgärder som skall bli genomförda och det kan bland annat handla om att hålla förhör med personer som har befunnit sig på platsen i samband med läckaget.

Byggnaden där läckaget skedde kommer att spärras av för att polisens kriminaltekniker skall kunna genomföra en brottsplatsundersökning. Denna undersökning kommer att göras först när lokalen är sanerad och säker att arbeta i.

UPPDATERING kl. 13.53

Produktionen i fabriken är nu stoppad vilket innebär att det inte längre läcker ut någon gas. Räddningstjänsten är kvar på plats och vädrar ut lokalerna. Även polisen är kvar på plats och genomför en del utredningsåtgärder.

UPPDATERING kl. 15.41

Förundersökningen är nu överlämnad till en åklagare på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljöbrott. Åklagaren kommer att fortsätta leda den kommande utredningen.

Den kriminaltekniska undersökningen av platsen kommer troligtvis att bli genomförd under morgondagen. Innan dess går det inte med säkerhet att säga vad gasutsläppet berodde på.

Länet | Olshammar
Örebronyheter

Källa polisen.se

You must be logged in to post a comment Login