Glädjande ökning av svenskproducerat kött

By on 27 juli, 2017

Enligt ny statistik har konsumtionen av svenskproducerat nötkött ökat, något som gläder Margareta Malmquist som är LRFs regionordförande i Södermanland: ”Det visar att de svenska konsumenterna har förstått värdet av klimatsmart, naturvårdande, hormon- och antibiotikafritt kött där djuren dessutom har haft det bra under sitt liv.”

Under månaderna januari, mars och april i år förbrukade svenskarna i genomsnitt 5,9 kilo nöt per person. Det kan jämföras med 6,2 kilo för samma period året innan. I procent handlar det om en minskad förbrukning av nötkött med 3,8 procent. I siffran för förbrukning ingår även delar av djuret som inte är kött. Andelen kött beräknas som 70 procent av siffran för förbrukning.

Men trots denna generella minskning ökar det svenska köttet. Andelen svenskt jämfört med importerat ökade från strax över 50 procent första kvartalet 2016 till nära 54 procent i år. Det är en ökning med nära sju procent.

Även i faktiska tal handlar det om en ökning för det svenska nötköttet, även om den på grund av minskad total konsumtion är svag. Från en förbrukning på 3,13 kilo per person första kvartalet 2016 till 3,17 kilo per person första kvartalet 2017.

– Det är ett positivt tecken att svenska konsumenter väljer säkra och miljösmarta livsmedel. Informationen om att svenskt nötkött är rent från antibiotika och tillväxthormoner börjar nå fram. En god hjälp på vägen är den nya Kött från Sverige-märkningen som gör det lätt för konsumenterna att hitta inhemska produkter, säger Margareta Malmquist.

Kött från Sverige-märkningens fem kriterier är:

  • Alla djur är födda, uppfödda och slaktade i Sverige
  • Odling har skett i Sverige
  • All förädling samt packning har gjorts i Sverige
  • Kött-, ägg-, fisk-, skaldjurs-, fågel- och mjölkråvara är alltid 100% svenskt, även i sammansatta produkter som korv eller leverpastej.
  • I sammansatta produkter ska minst 75% vara svenskt, som korv och leverpastej.

Margareta Malmquist tror också att konsumenten har insett att svensk nötköttsproduktionen gynnar den biologiska mångfalden, ger ett trevligt semesterlandskap och ger arbetstillfällen i Sverige.

– Kanske att vi dessutom i större utsträckning tar med beredskapsaspekten när vi handlar mat. Skulle landet av någon anledning hamna i kris där import försvåras är det otroligt viktigt att vi kan producera vår egen mat.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login