Goda betyg när Region Örebro län sammanfattar satsningen på länets besöksnäring

By on 2 juni, 2022
Arkivbild

Med uppdraget att stötta företag och föreningar inom besöksnäringen att utvecklas genom kunskap och rådgivning har Region Örebro län nu genomfört och avslutat närmare ett år av utbildning och nätverksträffar.

Det är goda betyg som visas när Region Örebro läns ansvariga projektledare räknar ihop resultaten efter projektets avslut.

– Vårt uppdrag har handlat om att hjälpa besöksnäringsföretag och föreningar att utvecklas genom utbildning, rådgivning, kunskapsöverföring och samverkan med nätverksträffar. Det känns fantastiskt att vi har fått ett så bra gensvar och ett så gott betyg, säger regionråd Irén Lejegren (S).

Stort intresse bland besöksnäringsföretagen

Fler än 70 företag har deltagit på en eller fler aktiviteter inom ramen för projektet. Fler företag har visat intresse och anmält sig eller velat anmäla sig till utbildningarna.

Bland de företag som deltog i en eller flera aktiviteter i projektet svarade 67 procent att insatserna har stärkt förmågan att utveckla nya besöksanledningar och 63 procent anser att de fått ett bredare nätverk inom besöksnäringen tack vare insatserna i projektet.

Ambitionen är att besöksnäringsföretagen ska bli mer digitala och förutsättningarna att skapa bredd i erbjudanden och jobba med paketlösningar ska öka. Därför har ett av målen med projektet varit att stärka förmågan hos besöksnäringsföretagen att utveckla nya besöksanledningar och att ta del av länets stödfrämjarsystem.

– Här har det också var tydligt att rådgivning för besöksnäringen är uppskattat. Hela 86 procent tycker att rådgivningen av externa konsulter hjälpte utvecklingen av företaget. Det är ju fantastiskt, berättar Jenny Ahlgren projektledare på Region Örebro län.

Bakgrund och finansiering

Bakgrunden till insatserna bygger på en regional kartläggning över länets besöksnäringsföretag. I sammanställningen och i samtal med kommunerna såg man att företag och föreningar bland annat söker mer kunskap och coaching, speciellt inom digitalisering och hållbarhet för att utveckla sina företag.

Projektet finansierades av Tillväxtverket och hade namnet ” Företagskoordinator för hållbar besöksnäring”. Under året har Region Örebro län arrangerat 11 nätverksträffar med workshops, kunskapsdagar och genomförda studieresor. Bland annat har en workshop inom området hållbarhet genomförts där deltagarna lärt sig mer om att identifiera och kommunicera hållbarhetsarbetet. Man har även jobbat med digitalisering, paketering och produktutveckling.

– Det är så kul att se utvecklingen hos företagen. Det är också härligt att få återkoppling från deltagare och läsa ”Tack för gott arbete. Det är fantastiskt att få så mycket hjälp för att kunna utveckla sitt företag”. Dessutom har vi fått förnyat förtroende från Tillväxtverket att fortsätta med den här insatsen ett år till. Det känns riktigt bra, avslutar Jenny Ahlgren projektledare på Region Örebro län.

Örebro län
Örebronyheter

Källa Region Örebro län
Region Örebro läns projekt Företagskoordinator för hållbar besöksnäring är ett av 16 projekt som finansieras av Tillväxtverket för att stärka affärs- och produktutveckling i besöksnäringsföretag inom destinationer. Satsningen syftar till att ge deltagande företag ökad kompetens som kan främja besöksnäringens omställning och utveckling. Läs mer om satsningen och de övriga projekten på Tillväxtverkets webbplats: Projekt som hjälper företag att ställa om – Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

You must be logged in to post a comment Login