Alla inlägg taggade "Besöksnäringen"

 • Kompetensutvecklingsprojekt ger besökskraft

  Under våren 2020 beviljades Region Västmanland, Region Örebro län, Region Östergötland och Handelskammaren Mälardalen medel från svenska ESF-rådet för att driva en satsning på kompetensutveckling inom besöksnäringen. Hittills har man genomfört utbildningsinsatser för fler än 300 personer....

  • Skrivet maj 29, 2021
  • 0
 • Region Örebro län satsar mer på att stötta företag och föreningar inom besöksnäringen

  Tidigt i våras gjorde Region Örebro län en klusteranalys över länets besöksnäringsföretag. I sammanställningen framkom att företagen och föreningarna verksamma inom näringen bland annat söker mer kunskap, coaching och hjälp för att utveckla sina företag. Som ett...

  • Skrivet maj 26, 2021
  • 0
 • Ny webbsida stöttar företag och föreningar inom besöksnäringen

  Nu sjösätter Region Örebro län sidan orta.reginorebrolan.se. Här kan företag och föreningar inom besöksnäringen ta del av allt från utbildningar, seminarier och stöd till olika typer av rådgivning för att stärka sitt företagande. Örebro län har idag...

  • Skrivet mars 26, 2021
  • 0
 • 75 miljoner för att stärka och utveckla besöksnäringen

  Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att under det kommande året göra insatser för att främja besöksnäringens omställning och utveckling. Inom ramen för uppdraget initieras en insats för företagens affärs- och produktutveckling samt en insats som ska främja...

  • Skrivet december 24, 2020
  • 0
 • Omfattande stöd till besöksnäringen i Örebro och Västmanland

  Den rådande Coronakrisen under 2020 har haft stora negativa ekonomiska konsekvenser för turism och besöksnäring på internationell, nationell, regional och lokal nivå. Pandemin och dess konsekvenser beskrivs som den största krisen hittills då den berör i stort...

  • Skrivet oktober 24, 2020
  • 0
 • Besöksnäringens omställning stöttas genom ny finansiering

  För att bidra till en hållbar omställning i spåren av coronapandemin har Tillväxtverket beslutat finansiera 34 projekt inom besöksnäringen som nu får drygt 67 miljoner kronor. Projekten omfattar nya stöd till företag i besöksnäringen, kompetenshöjande insatser, stärkt...

  • Skrivet oktober 19, 2020
  • 0
 • Samverkansarena för besöksnäringen

  ​Svensk Turism kan glädjande konstatera att regeringen i går meddelade att man avser att finansiera en samverkansarena som ska ägas och drivas av besöksnäringens aktörer. Vi anser att det finns ett stort behov av att utveckla starkare...

  • Skrivet november 22, 2019
  • 0
 • Friluftsmuseet Wadköping vinner Örebroregionens Turismpris 2019

  Varje år delas Örebroregionens Turismpris ut till aktörer som på ett speciellt sätt bidragit till utvecklingen av besöksnäringen i länet. I år gick priset till Friluftsmuseet Wadköping som enligt juryn är både pigg och påhittig. För att...

  • Skrivet augusti 31, 2019
  • 0
 • 11 miljoner kronor för att utveckla besöksnäringen på landsbygden

  Jordbruksverket utlyser nu 11 miljoner kronor till pilot- och samarbetsprojekt inom besöksnäringen. Målet är att vidareutveckla destinationer och organisationer med fokus på unik identitet för att på längre sikt skapa fler jobb och bidra till en attraktiv...

  • Skrivet mars 15, 2019
  • 0
 • Scandic satsar på utbildning för housekeeping

  Scandic satsar på utbildning för housekeeping – hoppas på 100 nya medarbetare till sommaren! Besöksnäringen växer och utvecklas och behovet av kvalificerad arbetskraft är stort. Samtidigt råder en matchningsproblematik där många som idag står utanför arbetsmarknaden saknar...

  • Skrivet februari 14, 2019
  • 0