All posts tagged "Besöksnäringen"

 • Européer och sydkoreaner gav nytt turistrekord för Örebro

  Trots en osäker omvärld, blev 2023 året då besöksnäringen i Örebro lämnade coronapandemins effekter bakom sig. Totalt noterades 749 443 gästnätter i kommunen, vilket är mer än 10 000 fler än det tidigare rekordåret 2019. Detta framgår...

  • Posted februari 3, 2024
  • 0
 • Örebroforskaren Magnus Westling utses till årets ciceron i besöksnäringen

  Magnus Westling får utmärkelsen Årets ciceron i besöksnäringen 2023, och ett stipendium på 100 000 kronor för sin doktorsavhandling om hållbar gastronomi. – Det är med stor glädje och tacksamhet jag mottar detta prestigefyllda pris. Att bli...

  • Posted december 10, 2023
  • 0
 • Goda betyg när Region Örebro län sammanfattar satsningen på länets besöksnäring

  Med uppdraget att stötta företag och föreningar inom besöksnäringen att utvecklas genom kunskap och rådgivning har Region Örebro län nu genomfört och avslutat närmare ett år av utbildning och nätverksträffar. Det är goda betyg som visas när...

  • Posted juni 2, 2022
  • 0
 • Kompetensutvecklingsprojekt ger besökskraft

  Under våren 2020 beviljades Region Västmanland, Region Örebro län, Region Östergötland och Handelskammaren Mälardalen medel från svenska ESF-rådet för att driva en satsning på kompetensutveckling inom besöksnäringen. Hittills har man genomfört utbildningsinsatser för fler än 300 personer....

  • Posted maj 29, 2021
  • 0
 • Region Örebro län satsar mer på att stötta företag och föreningar inom besöksnäringen

  Tidigt i våras gjorde Region Örebro län en klusteranalys över länets besöksnäringsföretag. I sammanställningen framkom att företagen och föreningarna verksamma inom näringen bland annat söker mer kunskap, coaching och hjälp för att utveckla sina företag. Som ett...

  • Posted maj 26, 2021
  • 0
 • Ny webbsida stöttar företag och föreningar inom besöksnäringen

  Nu sjösätter Region Örebro län sidan orta.reginorebrolan.se. Här kan företag och föreningar inom besöksnäringen ta del av allt från utbildningar, seminarier och stöd till olika typer av rådgivning för att stärka sitt företagande. Örebro län har idag...

  • Posted mars 26, 2021
  • 0
 • 75 miljoner för att stärka och utveckla besöksnäringen

  Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att under det kommande året göra insatser för att främja besöksnäringens omställning och utveckling. Inom ramen för uppdraget initieras en insats för företagens affärs- och produktutveckling samt en insats som ska främja...

  • Posted december 24, 2020
  • 0
 • Omfattande stöd till besöksnäringen i Örebro och Västmanland

  Den rådande Coronakrisen under 2020 har haft stora negativa ekonomiska konsekvenser för turism och besöksnäring på internationell, nationell, regional och lokal nivå. Pandemin och dess konsekvenser beskrivs som den största krisen hittills då den berör i stort...

  • Posted oktober 24, 2020
  • 0
 • Besöksnäringens omställning stöttas genom ny finansiering

  För att bidra till en hållbar omställning i spåren av coronapandemin har Tillväxtverket beslutat finansiera 34 projekt inom besöksnäringen som nu får drygt 67 miljoner kronor. Projekten omfattar nya stöd till företag i besöksnäringen, kompetenshöjande insatser, stärkt...

  • Posted oktober 19, 2020
  • 0
 • Samverkansarena för besöksnäringen

  ​Svensk Turism kan glädjande konstatera att regeringen i går meddelade att man avser att finansiera en samverkansarena som ska ägas och drivas av besöksnäringens aktörer. Vi anser att det finns ett stort behov av att utveckla starkare...

  • Posted november 22, 2019
  • 0