Golf | Anna Dahlberg-Söderström Årets ungdomsledare 2015

Av på 18 april, 2016

Det blev omval på samtliga styrelseposter utom en när Svenska Golfförbundet höll sitt årsmöte i helgen. Ny i förbundsstyrelsen är Martin Karlsson från Chalmers GK. Förbundsmötet inleddes med rådslag och middag där flera fina utmärkelser delades ut.

Svenska Golfförbundets nya lokaler i Idrottens Hus visades upp, ett sedvanligt rådslag avverkades dagen före årsmötet som sedan gick på rekordtid, en och en halv timme.

Banarkitekten Tommy Nordström tilldelades Svenska Golfförbundets 49:e guldklubba och Regelkommitténs förre ordförande Hans Malmström tilldelades guldmärke nr 54.

Skaftö Golfklubb blev dubbelt belönad, både som Årets Golfklubb 2016 som är Föreningen Golfjournalisternas utmärkelse och som vinnare av SGF Golf Ranking Klubb Junior 2015. Värnamo Golfklubb utsågs till Årets tävlingsarrangör 2015 för sitt fina arrangemang av Skandia Tour Riks omgång 2, trots tuffa utmaningar i form av trasig vattenpump och personalförlust.

Anna Dahlberg-Söderström utsågs till Årets ungdomsledare 2015 tack vare sina ledarinsatser för ungdomar i Örebro län. Hon har drivit både motivationsprojekt och tjejsatsningar på ett framgångsrikt sätt och gjort ledarinsatser på nationell nivå vid läger och tävlingar med Swedish Golf Team.

Golftränaren Henrik ”Hempa” Lundqvist fick ta emot Sven Tumba-stipendiet 2016 för sitt engagemang och arbete med att hjälpa ungdomars golfutveckling i Elfenbenskusten.

Inga motioner hade lagts till förbundsmötet och förbundsstyrelsen hade endast en proposition om en stadgeändring vad gäller golfdistriktsförbundens normalstadgar. Styrelsen fick fortsatt förtroende och det blev bara en ändring, Martin Karlsson valdes till ny ledamot och ersatte Ole Skarin. Resten av styrelsen ser ut som följer: ordförande Christer Bergfors, vice ordförande Maivor Isaksson, ledamöter: Maria Möller, Anders G Sjögren, Kerstin Rydström och Stefan Bengtsson.

Alla pristagare vid årets förbundsmöte

Guldklubba, nr 49
Tommy Nordström

Guldmärke, nr 54
Hans Malmström

Årets ungdomsledare 2015:
Anna Dahlberg-Söderström

Motivering:
Anna Dahlberg-Söderström har på ett enastående sätt kombinerat sin egen spelarkarriär med ledarinsatser för ungdomar i Örebro län. Hon har med stort engagemang drivit såväl motivationsprojekt som tjejsatsningar på ett framgångsrikt sätt. Hon har även upprepade gånger gjort ledarinsatser på nationell nivå i samband med läger och tävlingar med Swedish Golf Team. Hon har, i mötet med ungdomar, överfört unika erfarenheter om hur man hanterar framgångar och motgångar inom idrotten. Hennes passion har varit att stärka de ungas tro på sig själva och lärt ut formeln för att växa som människa genom idrotten. Årets ungdomsledare 2015 har en ständig kunskapstörst med vidöppet sinne för mer kunskap om golf och människor. Vi hoppas att detta stipendium kan bidra till vidareutveckling inom ledarskap när det gäller barns och ungdomars idrottande. Anna Dahlberg-Söderström tilldelas ett stipendium på 10 000 kronor.

Årets tävlingsarrangör 2015:
Värnamo Golfklubb

Motivering:
Med ett fantastiskt engagemang och en mycket kompetent funktionärsstab och strålande service tilldelas Värnamo Golfklubb utmärkelsen Årets tävlingsarrangör 2015 för sitt arrangemang av Skandia Tour Riks omgång 2. Trots utmaningar i form av trasig vattenpump och personalförlust lyckades man genomföra ett arrangemang som uppskattades av såväl spelare som ledare och publik, och alla som besökte klubben under tävlingsdagarna. Värnamo Golfklubb tilldelas ett stipendium på 10 000 kronor.

Årets vinnare SGF Golf Ranking Klubb Junior 2015:
Skaftö Golfklubb

Motivering:
Vinnare av rankingen. Skaftö Golfklubb tilldelas ett stipendium på 10 000 kronor.

Sven Tumba-stipendiet 2016:
Henrik Lundqvist

Motivering:
Han åkte till Elfenbenskusten för att göra landets spelare redo för OS i Rio men åkte därifrån med ett större syfte. Det som behövdes var inte golflektioner till några få, utan en ansvarig för att skapa förutsättningar för ungdomar att få en meningsfull tillvaro. Med golf som en ingrediens. I sann Sven Tumba-anda gav sig stipendiaten ut på en målmedveten resa, med syfte att väcka lust hos svenska golfare att hjälpa till. Med hjälp av sociala medier, en bil med släpvagn och en aldrig sinande entusiasm har han dammsugit landet på begagnade golfprylar för vidare transport till Afrika – där han fortsätter missionera spelets evangelium. Någon spelare från Elfenbenskusten kommer inte till start i OS 2016. Men tack vare sin insats har årets Tumba-stipendiat lagt grunden för att det kan ske i framtiden. Henrik Lundqvist tilldelas ett stipendium på 20 000 kronor.

Årets Golfklubb 2016: (delas ut av Föreningen Golfjournalisterna)

Skaftö Golfklubb

Motivering:
”Barnen först – sedan föräldrarna.” Denna devis har varit ett rättesnöre för Skaftö Golfklubb i många år. Klubben kan nu skörda frukterna av sitt målmedvetna arbete med sin juniorverksamhet i form av både medlemsrekrytering och idrottsliga framgångar. Engagemanget för juniorverksamheten är en av anledningarna till att Föreningen Golfjournalisterna valt att utse Skaftö Golfklubb till Årets Golfklubb 2016. En annan faktor som tilltalade juryn är att klubben lyckats engagera 300 av de fast boende på Skaftölandet i sin verksamhet, drygt en femtedel av Skaftös totala befolkning! Skaftö Golfklubb inledde sitt fokus på juniorverksamheten för cirka femton år sedan, då man i samarbete med kommunala Skaftö skola arrangerade särskilda skoldagar där personal, skolbarn och förskolebarn fick njuta av en hel dag på golfbanan. Dessa skoldagar på golfbanan är sedan dess ett återkommande inslag i Skaftö skolas verksamhet. Den investering man gör i juniorverksamheten ger också utdelning i form av återvändare som när de flyttar tillbaka till närområdet också tar upp golfen igen och därmed har en positiv effekt även på klubbens ekonomi. Bohusklubben har också medlemmar på tre proffstourer, med nyblivne proffset Marcus Kinhult som den klarast lysande stjärnan.

Sport | Golf
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in