Greta kräver att EU ska förespråka ekocid som internationellt brott

By on 18 juli, 2020

Greta kräver att EU ska förespråka ekocid som internationellt brott, så länge det är fullt lagligt att förstöra ekosystem kommer vi inte kunna hejda klimatförändringarna. #EndEcocide.

I ett öppet brev till EU-ländernas ledare kräver klimataktivisterna Greta Thunberg, Luisa Neubauer (Tyskland), Anuna de Wever och Adélaïde Charlier (Belgien) att EU:s medlemsstater ska förespråka ekocid som internationellt brott vid Internationella brottsmålsdomstolen. Klimatkrisen har aldrig hanterats som en kris, varken av politiker, media, näringslivet eller finansvärlden, skriver de. När Gretas klimatstrejk är inne på vecka nr 100 kommer konkreta förslag för omställning till ett samhälle som tar klimatkrisen på allvar.

Pella Thiel, ordförande, End Ecocide Sweden: – Vårt nuvarande ekonomiska system bidrar till klimatförändringarna. Att se till att det går tillbaka till det “normala” är inget alternativ; vi behöver ställa om. Här föreslår de unga viktiga steg för verklig omställning. Så länge det är fullt lagligt att förstöra ekosystem kommer vi inte kunna hejda klimatförändringarna, Att göra ekocid till ett internationellt brott är en fullt möjlig väg till gemensamma, effektiva regler möjliga att verkställa inom befintliga straffrättsliga system, för att stödja en hållbar ekonomi.”

Ekocid, eller storskalig miljöförstöring, som internationellt brott har fått ökad uppmärksamhet under det senaste året. Frankrikes president Macron uttalade nyligen sitt stöd för idén, och vid ICCs partsmöte i november menade Vanuatus och Maldivernas representanter att ekocid nu behöver diskuteras på allvar. Påven Franciskus sa i december att ekocid måste bli brottsligt. I Sverige har LO och Palmecentret nyligen uttalat sitt stöd (Läs mer här.).

– Den första statschef som använde sig av begreppet ekocid var antagligen Olof Palme, vid Stockholmskonferensen 1972. Vi hoppas nu att Sverige tar ett internationellt ledarskap för en hållbar framtid och föreslår ekocid som internationellt brott. Ett möjligt tillfälle skulle vara FN:s konferens för hållbar utveckling 2022. Det vore att ta ett verkligt ledarskap för framtiden och ett värdigt 50-årsfirande av Stockholmskonferensen, säger Pella Thiel.

Det är genom straffrätt vi drar den moraliska gränsen mellan vad som är acceptabelt eller inte. Det är också en skyddslagstiftning – ditt liv är skyddat eftersom mord är ett brott. Det blir allt tydligare att det finns en lucka i lagen för att vi ska kunna skydda ekosystem på liknande sätt. Detta har tagit oss till ett mycket farligt läge. Att göra ekocid till ett internationellt brott innebär en kursändring som kan ta oss i riktning mot säkerhet och en verkligt hälsosam återhämtning, för människor och de ekosystem som vi är helt beroende av, säger Jojo Mehta, medgrundare av Stop Ecocide.

“Även om ni har möjligheten att ignorera klimatkrisen, så är det inte en möjlighet för oss – för era barn. Det finns just nu ingen plats på jorden där barn kan se fram emot en säker framtid. Detta är och kommer att vara vår verklighet för resten av våra liv. Vi ber er att inte blunda för klimatkrisen”, avslutas brevet från Greta och de övriga klimataktivisterna. #FaceTheClimateEmergency

Regionalt
Örebronyheter

Källa TGIM – Thank God It’s Friday

You must be logged in to post a comment Login