All posts tagged "Ekosystem"

 • En andra chans för våtmarker

  Våtmarker är bland de mest hotade ekosystemen i världen. En ny studie i Nature visar att stora mängder våtmarker förlorats sedan 1700-talet, men att tidigare studier ändå har överskattat den globala förlusten. Tyvärr särskiljer sig Norra Europa,...

  • Posted februari 13, 2023
  • 0
 • Skydd av ekosystem är ekonomiskt rationellt

  Efter två veckors förhandling vid FN-konferensen COP15 har världens länder enats om att skydda 30 procent av planetens yta senast år 2030, samt återställa 30 procent av skadade naturområden. Avtalet ses som en framgång, men IVL:s Mats...

  • Posted december 21, 2022
  • 0
 • Nu samlas forskarna: ”Vi måste göra våra städer hållbara”

  3 november invigs forskarskolan ”Future-Proof Cities” vid Högskolan i Gävle. En unik satsning där forskarna i tillsammans med näringslivet och samhällsplaneringen, direkt ska kunna implementera lösningar för en hållbar stadsutveckling. År 2050 väntas nära 70 procent av...

  • Posted november 5, 2020
  • 0
 • Rovdjuren dör ut först när lämpliga livsmiljöer försvinner

  Forskare vid Linköpings universitet har simulerat vad som händer i ekosystem när olika arters livsmiljöer försvinner. När växter och djur förlorar lämpliga livsmiljöer är det rovdjuren högst upp i näringskedjan som dör ut först. Fynden, som publicerats...

  • Posted november 1, 2020
  • 0
 • Många och stora värden i det fjällnära skogslandskapet

  I den kommande skogsutredningen uppmärksammas den fjällnära skogen med sina stora och sammanhängande skogslandskap. Flera globala studier har publicerats i närtid om de särskilda värdena och den särskilda betydelsen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster av sådana intakta...

  • Posted september 8, 2020
  • 0
 • Pånyttfödda städer

  Dagens städer tär alltför mycket på ekosystemet, på både lokal och global skala. För att möta framtidens utmaningar, inte minst när det gäller klimatförändringarna, krävs nya tankesätt och arbetsprocesser. Ett koncept som har dykt upp på senare...

  • Posted juli 31, 2020
  • 0
 • Greta kräver att EU ska förespråka ekocid som internationellt brott

  Greta kräver att EU ska förespråka ekocid som internationellt brott, så länge det är fullt lagligt att förstöra ekosystem kommer vi inte kunna hejda klimatförändringarna. #EndEcocide. I ett öppet brev till EU-ländernas ledare kräver klimataktivisterna Greta Thunberg,...

  • Posted juli 18, 2020
  • 0
 • Samspelet mellan rovdjur och byten kan förändras i ett nytt klimat

  Varför är Jorden grön – varför äts inte all växtlighet upp av växtätare? Åtminstone en del av svaret ligger i växtätarnas risk att själva bli mat, det vill säga predationsrisken. Genom att äta växtätare minskar rovdjuren den...

  • Posted november 28, 2018
  • 0
 • Hur mäter vi åars och bäckars ekologiska hälsa

  I bäckar och åar finns ekosystem som vi har stor nytta av, med näringsvävar som bland annat renar vattnet och levererar fisk. Amélie Truchy har i sitt doktorsarbete undersökt hur livet i sådana vattendrag störs av jord-...

  • Posted april 17, 2018
  • 0
 • Klimatförändringar hotar ekosystemet i Vättern

  I flera år har debatten rasat om planer på gruvdrift och om försvarets övningsskjutningar vid Vättern, nu tornar nya hot upp sig mot en av Sveriges viktigaste dricksvattentäkter. – Klimatförändringarna kommer att förändra hela detta kallvattenekosystem som har...

  • Posted mars 27, 2017
  • 0