Grovt blåljussabotage överklagat

By on 29 november, 2022
Arkivbild

Grovt blåljussabotage överklagat till Högsta domstolen, Vice riksåklagaren har överklagat en hovrättsdom om grovt sabotage mot blåljusverksamhet och yrkat att Högsta domstolen dömer till längre fängelsestraff.

Två män åtalades för grovt sabotage mot blåljusverksamhet för att de deltagit i oroligheterna i Sveaparken i Örebro i april. Tingsrätten dömde den ena mannen till fängelse i sju år och sex månader och den andra till fängelse i sex år. Hovrätten sänkte fängelsestraffen till sex respektive fem år.

Vice riksåklagare Katarina Johansson Welin har nu överklagat hovrättens dom.

– Det var fråga om ett utdraget händelseförlopp och mycket kraftigt våld mot poliserna, bland annat i form av att stora stenar kastats mot och träffat dem. Våldet medförde skador på ett stort antal poliser och deras utrustning. Några av poliserna har berättat att de på allvar fruktade för sina liv. Flera av de poliser som befann sig på platsen har efter händelsen drabbats av psykisk ohälsa. Det fanns alltså flera försvårande omständigheter som bör få genomslag när man bestämmer straffet, säger Katarina Johansson Welin.

Enligt vice riksåklagaren är straffvärdet av det som de två männen ska dömas för betydligt högre än vad tingsrätten och hovrätten kommit fram till, men eftersom åklagaren inte överklagade tingsrättsdomen bör tingsrättens påföljd fastställas.

Örebro
Örebronyheter

Källa Åklagarmyndigheten

You must be logged in to post a comment Login