All posts tagged "Högsta domstolen"

 • HD sänkte domar för upplopsmän

  Idag den 14 mars meddelades domarna från högsta domstolen för två män som tidigare dömts för grovt sabotage mot blåljusverksamhe efter upploppet i Sveaparken. De två männen hade överklagat sina domar till både hovrätten och högsta domstolen....

  • Posted mars 14, 2023
  • 0
 • HD-dom om sabotage mot blåljusverksamhet

  Med anledning av Högsta domstolens dom om sabotage mot blåljusverksamhet lämnar vice riksåklagaren en kommentar. Två män överklagade en hovrättsdom om grovt sabotage mot blåljusverksamhet, där påföljden blev fängelse i fem år respektive fem och ett halvt...

  • Posted mars 14, 2023
  • 0
 • Grovt blåljussabotage överklagat

  Grovt blåljussabotage överklagat till Högsta domstolen, Vice riksåklagaren har överklagat en hovrättsdom om grovt sabotage mot blåljusverksamhet och yrkat att Högsta domstolen dömer till längre fängelsestraff. Två män åtalades för grovt sabotage mot blåljusverksamhet för att de deltagit...

  • Posted november 29, 2022
  • 0
 • USA: Högsta domstolens beslut om abort är omänskligt och ovärdigt

  Genom sitt avgörande i fallet Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization har USAs högsta domstol idag helt upphävt det nationella skyddet för aborträtten. Domstolens beslut äventyrar miljontals kvinnors hälsa och liv, samtidigt som det river upp den...

  • Posted juni 25, 2022
  • 0
 • Rädda Barnen kommenterar viktig dom från Högsta Domstolen om rätten till bostad

  Alla barn har rätt till bostad och en stabil, trygg vardag, genom vår verksamhet vet man på Rädda Barnen att den rätten inte är någon självklarhet för en del barn i Sverige. Av alla områden man arbetar...

  • Posted december 26, 2021
  • 0
 • Rädda Barnen kommenterar viktig dom från Högsta Domstolen om rätten till bostad

  Alla barn har rätt till bostad och en stabil, trygg vardag. Genom vår verksamhet vet vi på Rädda Barnen att den rätten inte är någon självklarhet för en del barn i Sverige. Av alla områden vi arbetar...

  • Posted december 22, 2021
  • 0
 • Högsta domstolens beslut om cannabis prövas i Europadomstolen

  Den 20 november 2017 avgjorde Högsta domstolen i Andreas Thörns fall. Andreas hade brukat medicinsk cannabis och åberopade som nödsituation sin svåra kroniska smärta och avsaknaden av andra effektiva läkemedel. Domstolen har medgett att Andreas Thörn visserligen...

  • Posted juli 15, 2020
  • 0