HD sänkte domar för upplopsmän

By on 14 mars, 2023
Arkivbild

Idag den 14 mars meddelades domarna från högsta domstolen för två män som tidigare dömts för grovt sabotage mot blåljusverksamhe efter upploppet i Sveaparken.

De två männen hade överklagat sina domar till både hovrätten och högsta domstolen. Den prövning som nu gjorts ska fungera som prejudicerande, det vill säga vägledande.

– Att det fastställs att det verkligen handlar om grovt sabotage mot blåljusverksamhet tycker jag är positivt, säger Emelie Bodegrim som är kommenderingschef inom Polismyndigheten på Polisens hemsida.

Mer fokus på individ i framtiden

I domen resoneras det om att ”gruppen som sådan har haft visst uppsåt” vid ett våldsamt upplopp medan det kollektiva uppsåtet inte är avgörande när det handlar om grovt sabotage mot blåljusverksamhet. Istället riktas fokus i bedömningen på ”individens gärningar och uppsåt”.

– Det här perspektivet gör att ”samförståndet och det gemensamma ansvaret” som tidigare domar, från tingsrätt och hovrätt, bland annat grundar sig på gör att man även landar i en straffsänkning för dessa två individer, konstaterar Emelie Bodegrim på Polisens hemsida.

I tingsrätten fick man ett sex år, fem och ett halvt år i hovrätten men i högsta domstolen landade man på tre år och tre månader. Man 2 som fick fem år i både tingsrätten och hovrätten fick i högsta domstolen straffet sänkt till tre år. Straffskalan går från två år till arton, de här hamnar alltså strax över minimistraffet.

– Såklart kan vi inte annat än fråga oss vad vi som poliser faktiskt ska behöva utstå för att man ska tillämpa den högre delen av straffskalan. Våra medarbetare som var i Sveaparken under upploppet behövde uppleva något som närmast liknade en krigszon medan de försvarade vår demokrati. Men domen ger oss vägledning i vad som blir viktigast för oss framöver i den fortsatta utredningen, för det är faktiskt där vi är just nu. Vi är långt ifrån klara och arbetar dagligen aktivt tillsammans med åklagare i detta, understryker Emelie Bodegrim på Polisens hemsida. 

Örebro
Örebronyheter

Källa: Polisen

You must be logged in to post a comment Login