Alla inlägg taggade "Dom"

 • Facklig motvind på EU-nivå

  I en dom i EU-domstolen nyligen slogs fast att EU-kommissionen gjorde rätt som nekade statligt anställda samma rättigheter som privat anställda. Karin Brunzell, internationell sekreterare på Fackförbundet ST, berättar här om bakgrunden. Bättre villkor i EU är...

  • Skrivet september 27, 2021
  • 0
 • Företagens dom om Postnords service

  De omfattande förändringarna av den svenska posten orsakar stora problem för landets företagare. Det visar en färsk rapport från Företagarna. – Posten fyller fortfarande en viktig funktion för företagare i hela landet. Det är ohållbart att samhället...

  • Skrivet juni 7, 2021
  • 0
 • Även sakägarna har överklagat domen

  Elva sakägare (grannar) med Jerle Stadsförening som biträdande har nu formellt överklagat domen i Mark- och miljödomstolen som ger Naturvårdsverket tillstånd att riva ut Järle kvarndamm. Genom ekonomiskt stöd från över 250 bidragsgivare har föreningen möjlighet att...

  • Skrivet maj 9, 2021
  • 0
 • Domen om dammen i Järle överklagas

  Örebro läns hembygdsförbund och Hembygdsföreningen Noraskog söker prövningstillstånd för att få överklaga Mark- och miljödomstolens tillstånd till att riva ut Järlefallsdammen. ”Dammens vara eller icke varande behöver sättas in i ett större sammanhang där fler perspektiv tas...

  • Skrivet maj 8, 2021
  • 0
 • ​Turkiet – ett dråpslag för rättvisan när människorättsaktivister döms till fängelse

  Igår, den 3 juli, föll domen mot de elva människorättsförsvarare som greps i Turkiet för tre år sedan. Fyra av dem dömdes till fängelsestraff, två av dem som fälls är den tidigare ordföranden för Amnesty i Turkiet,...

  • Skrivet juli 4, 2020
  • 0
 • Rekordpåföljder för grovt miljöbrott

  Örebro tingsrätts dom i den så kallade batteriskandalen dömde fyra män i 50-årsåldern till fängelse för grovt miljöbrott. Männen dömdes också till näringsförbud efter att felaktigt hanterat farligt avfall på flera platser i Mellansverige.  Utredningen har pågått...

  • Skrivet juni 16, 2020
  • 0
 • Dom i mordärende i Hjärsta

  På onsdag den 6 maj kl. 11 meddelar Örebro tingsrätt dom i ett mål där en man åtalats för mord på en kvinna i Hjärsta i maj 2018. Den åtalade mannen var tidigare häktad men försattes på...

  • Skrivet maj 5, 2020
  • 0
 • Dom om Hagbydammen

  Mark- och miljödomstolen ger Nora kommun tillstånd att, enligt miljöbalken, att inom fastigheterna  Nora 1:1 samt Nora 2:1 bygga om Hagbydammen samt riva ut Sågbladsdammen. Ombyggnaden av Hagbydammen omfattar igenfyllning av befintliga utskovslyckor, förstärkning av befintlig jorddamm...

  • Skrivet februari 4, 2020
  • 0
 • HD klargör sakägares rätt att yttra sig i planärenden

  Den 10 juli 2019 meddelade HD dom i mål Ö 2153–18 som avsåg huruvida mark- och miljödomstolen (MMD) skulle ha berett sakägare i form av en fastighetsägare och fastighetens nyttjanderättshavare tillfälle att yttra sig innan det att...

  • Skrivet augusti 2, 2019
  • 0
 • Friande dom i Teliarättegång visar på brister i lagstiftning

  Tingsrätten har meddelat en friande dom för de tre tidigare Teliacheferna som stod åtalade för mutbrott. Utfallet av domen var väntad och visar på problem med den tidigare mutlagstiftningen, menar Natali Phalén, generalsekreterare vid Institutet Mot Mutor...

  • Skrivet februari 18, 2019
  • 0