All posts tagged "Överklagan"

 • Polisförbundet överklagar tingsrättens beslut

  Tingsrätten i Örebro har beslutat att fem poliser som skadats under påskupploppen, ska betala gärningsmannens rättegångskostnader. Polisförbundet överklagar beslutet, och har beviljat rättshjälp till berörda medlemmar. – Ett orimligt beslut av tingsrätten, poliser som är satta att...

  • Posted januari 8, 2024
  • 0
 • Domen om Järle kvarndamm kan komma att överklagas

  Jerle Stadsförening har för avsikt att överklaga domen om Järle kvarndamms utrivning, i Mark- och miljööverdomstolen till Högsta domstolen. ”Ett första steg är nu att utveckla de juridiska skälen till överklagandet och yrka på prövningstillstånd i Högsta...

  • Posted juli 13, 2023
  • 0
 • Därför överklagar vi rivningsbeslutet

  ”Rivningsbeslutet strider mot lagen! Har ledamöterna i bygg- och miljönämnden hört talas om Plan- och bygglagen, PBL?” Det skriver Lindesbergs Hembygdsförening som anser att bygg- och miljönämndens beslut från den 10 februari 2023 grundas på helt ovidkommande...

  • Posted februari 26, 2023
  • 0
 • Askersunds kommun överklagar avslag

  Askersunds kommun överklagar avslag om kamerabevakning på Sjöängen, man har överklagat Kammarrättens dom om att inte tillåta kamerabevakning på Sjöängen till Högsta förvaltningsdomstolen. Kommunen vill använda kamerabevakningen till att förebygga och stävja brottslighet, samt öka tryggheten. Kommunen...

  • Posted december 21, 2022
  • 0
 • Grovt blåljussabotage överklagat

  Grovt blåljussabotage överklagat till Högsta domstolen, Vice riksåklagaren har överklagat en hovrättsdom om grovt sabotage mot blåljusverksamhet och yrkat att Högsta domstolen dömer till längre fängelsestraff. Två män åtalades för grovt sabotage mot blåljusverksamhet för att de deltagit...

  • Posted november 29, 2022
  • 0
 • Domen om dammen i Järle överklagas

  Örebro läns hembygdsförbund och Hembygdsföreningen Noraskog söker prövningstillstånd för att få överklaga Mark- och miljödomstolens tillstånd till att riva ut Järlefallsdammen. ”Dammens vara eller icke varande behöver sättas in i ett större sammanhang där fler perspektiv tas...

  • Posted maj 8, 2021
  • 0
 • Nora kommun överklagar beslutet om att riva dammen i Järle

  Torsdag den 8 april skickade Nora kommun en överklagan till Mark- och miljödomstolen om tillståndet till Naturvårdsverket att riva dammen vid Järle kvarn. Området vid Järle kvarn är en unik historisk kulturmiljö och därför väljer nu kommunen...

  • Posted april 13, 2021
  • 0
 • Kampen fortsätter för att rädda Järle kvarndamm

  Berörda grannar (sakägare) har lämnat in överklagan. Örebro läns museum överväger en överklagan i målet. Och Jerle Stadsförening arbetar aktivt för att stoppa utrivningen av Järlefallsdammen (Järle kvarndamm). Kampen går vidare efter att Mark- och miljödomstolen har...

  • Posted april 10, 2021
  • 0
 • Vargjakten överklagas

  Jägarnas Riksförbund överklagar samtliga länsstyrelsers beslut om vargjakt och begär dessutom extra jakt i de län som inte fattat några beslut. Sammantaget vill Jägarnas Riksförbund att det ska fällas 209 vargar i Sverige under licensjakten 2021. Antalet...

  • Posted oktober 9, 2020
  • 0
 • Förvaltningsrätten ger överklaganden rätt i frågan om allaktivitetshuset

  Förvaltningsrätten ger överklaganden rätt:  Kommunstyrelsens beslut att hyra lokaler för ett allaktivitetshus är formellt felaktigt. Frågan har så stor påverkan på Nora kommuns budget att ärendet borde behandlats av kommunfullmäktige. ”Förvaltningsrätten bedömer, med beaktande av kommunens storlek och budget...

  • Posted november 22, 2019
  • 0