Askersunds kommun överklagar avslag

By on 21 december, 2022
Bild: Askersunds kommun

Askersunds kommun överklagar avslag om kamerabevakning på Sjöängen, man har överklagat Kammarrättens dom om att inte tillåta kamerabevakning på Sjöängen till Högsta förvaltningsdomstolen. Kommunen vill använda kamerabevakningen till att förebygga och stävja brottslighet, samt öka tryggheten.

Kommunen lämnade in en ansökan om kamerabevakning på Sjöängen redan i juli 2020 till Datainspektionen (numera Integritetsskyddsmyndigheten) och fick då avslag. Det beslutet ändrades av Förvaltningsrätten, vars dom i slutet av november i år i sin tur ändrades av Kammarrätten, som beslutade enligt DI:s ursprungliga bedömning. Nu söker kommunen alltså prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen och yrkar på att domen i Förvaltningsrätten fastställs.

– När vi först lämnade in ansökan om kamerabevakning för 2,5 år sedan var det på grund av skadegörelse och vandalisering i huset. Att vi är i fortsatt behov av kamerabevakning på Sjöängen är skadegörelsen i förra veckan ytterligare exempel på. Den orsakade omfattande vattenskador som påverkade den dagliga driften av verksamheterna i huset, säger Daniel Eriksson, förvaltningschef för kultur, evenemang och fritid samt ansvarig för samordning av verksamheterna i Sjöängen.

Ansökan om att sätta upp kameror för bevakning gäller bland annat i Sjöängens foajé, som är en öppen del av kulturhuset.

– Vi anser att Högsta förvaltningsdomstolen bör ge prövningstillstånd eftersom förutsättningarna för kamerabevakning med ett kulturhus och skola som är belägna i samma byggnad, men i övrigt är åtskilda, inte tidigare har prövats, säger Ken Siewers, kommunjurist på Askersunds kommun.

Högsta förvaltningsdomstolen är den högsta allmänna förvaltningsdomstolen i Sverige och har som huvudregel att endast lämna prövningsdomstol i mål där domstolens avgörande kan bli prejudicerande.

Askersund
Örebronyheter

Källa Askersunds kommun

You must be logged in to post a comment Login