Nora kommun överklagar beslutet om att riva dammen i Järle

Av på 13 april, 2021
Nora kommun överklagar beslutet om att tillåta rivning av dammen.

Torsdag den 8 april skickade Nora kommun en överklagan till Mark- och miljödomstolen om tillståndet till Naturvårdsverket att riva dammen vid Järle kvarn.

Området vid Järle kvarn är en unik historisk kulturmiljö och därför väljer nu kommunen att driva en egen överklagan om att stoppa utrivningen.

Dammen har ett stort kulturvärde och att vi agerar som kommun i det här är för att trycka på hur viktigt det är för oss säger, kommunstyrelseordförande Tom Rymoen (M).

– Vi eftersträvar att bevara den kulturhistoriska miljön som kvarnen och dammen står för och det är mycket viktigt för oss, säger kommunalråd Solveig Oscarsson (S).

Området har sett industriverksamhet sedan 1600-talet och klassas som ett kulturhistoriskt riksintresse, kvarnen & dammen är idag ett populärt utflyktsmål.

Länet | Järle
Örebronyheter

Källa Nora kommun

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in