Hållbart byggande – nu ökar vi takten

By on 9 januari, 2018
Arkivbild

Den 1 januari gick startskottet för Informationscentrum för hållbart byggande, efter flera års utredningar och förslag har nu ett centrum inrättats för att främja energieffektivisering vid renovering och att främja energieffektivt byggande. 

– Nu börjar resan, säger koordinator Johan Nuder.

”Detta är starten på att gemensamt skapa förutsättningar för en ökad energieffektivisering vid renovering och energieffektivt byggande.”

Uppdraget från Boverket är att skapa en samlingsplats och sprida kunskap om att bygga mera hållbart.

Vår ambition är att göra mer än så. Vi vill vara upplysande och även trigga igång aktiviteter och driva på utvecklingen i branschen. Detta är starten på att gemensamt skapa förutsättningar för en ökad energieffektivisering vid renovering och energieffektivt byggande med användning av hållbara material och låg klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Vi måste öka takten, menar Johan Nuder.

Branschen kan bidra aktivt
I första hand kommer Informationscentrum för hållbart byggande att finnas till hands digitalt på hemsidan ichb.se för att alla lätt ska kunna söka, läsa och lära var och när man vill. Informationscentrum för hållbart byggande kommer också att delta i och arrangera olika typer av evenemang runt om i landet under 2018 för att sprida kunskap och information, diskutera, föra dialog och skapa nätverk som främjar hållbart byggande.

Verksamheten är inledningsvis i en uppbyggnadsfas där materialinsamling och kvalitetssäkring på webben fylls på efter hand.

En uppmaning och önskan i detta tidiga skedet är därför att ni alla i branschen aktivt bidrar med exempel och erfarenheter som verkar för ett mera hållbart byggande. För att lyckas måste vi samverka, säger Johan Nuder.

Två tydliga ändamål
Bakgrunden är ett regeringsuppdrag från 2013 då Boverket och Statens Energimyndighet tillsammans arbetade fram ett förslag till en nationell strategi för energieffektiviserande renovering. I förslaget ingick ett informationscentrum med syfte att ge fastighetsägare ett bättre beslutsunderlag i samband med renovering.

Efter ett par års bearbetningar kom i februari 2017 uppdraget från regeringen till Boverket att genomföra upphandling för Informationscentrum för hållbart byggande. Uppdraget vidgade begreppen och omfattar nu två uttalade ändamål: att främja en ökad energieffektivisering vid renovering och att främja energieffektivt byggande med användning av hållbara material och låg klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

Regionalt
Örebronyheter

Informationscentrum för hållbart byggande är ett digitalt kunskapsnav. Här hittar du forskning, resultat och erfarenheter som du kan använda för att själv fatta hållbara beslut. Informationscentrum skall främja en ökad energieffektivisering vid renovering och energieffektivt byggande med användning av hållbara material och låg klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Informationen är kostnadsfri, målgruppsanpassad och kvalitetssäkrad.

You must be logged in to post a comment Login