Hälsa | Drygt sex av tio med allergi utestängs från vanliga platser i samhället

By on 28 maj, 2016

En ny undersökning som presenterades vid Astma- och Allergiförbundets kongress visar att samhället är långt ifrån tillgängligt för den som har allergi eller annan överkänslighet. Sex av tio tillfrågade medlemmar svarar att de stängs ute från flera olika platser i samhället. 

Vi vill uppmärksamma att många människor med allergi och annan överkänslighet upplever hinder i samhället och har därför kartlagt vilka hinder som upplevs som störst.

Restauranger, butiker och besök hos släkt och vänner är de tre miljöer som orsakar mest problem. Svårighet att tåla mat, pollen och pälsdjur är det som oftast orsakar otillgängligheten.

– Det är allvarligt att så många av våra medlemmar upplever hinder och utestängs från att delta i samhället på samma villkor som andra. Under kommande kongressperiod kommer vi att arbeta aktivt för att samhället ska bli tillgängligt för alla med någon form av allergisjukdom, säger Maritha Sedvallson, ordförande i Astma och Allergiförbundet.

Drygt hälften av de som besvarat enkäten svarar att de måste avstå från besök på vanliga platser i samhället, så ofta som dagligen eller en gång i veckan. Ungefär lika många upplever att de blivit diskriminerade på grund av bristande tillgänglighet i samhället.

Det som enligt enkätundersökningen ger mest besvär är matallergi (hos närmare hälften), allergi mot pollen och allergi mot pälsdjur. Det är även många som upplever besvär av parfym, dofter och tobaksrök.

Hälsa
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login