Hälsa | Nu öppnar ansökan till Cancer- och Allergifonden

By on 21 augusti, 2016

Nu öppnar ansökan till Cancer- och Allergifonden – fortsatt satsning på unga forskare.

Nu är det dags att söka forskningsanslag för 2016 från Cancer- och Allergifonden. Vi fortsätter vår uppmuntran av unga forskare med speciellt avsatta medel för forskare som varit verksamma mindre än 3 år.

– Vi följer upp förra årets satsning på unga forskare och vill speciellt uppmuntra de som är i början på sina karriärer där vi vet att det många gånger kan vara svårt att få medel till sina projekt. Förra året fick vi in många fina ansökningar från unga forskare och vi hoppas på liknande resultat i år. Med det sagt vill vi förstås uppmana alla cancer- och allergiforskare som har spännande projekt på gång att ansöka, säger Mikael Björnstedt, professor i Patologi vid Karolinska Institutet, styrelseledamot i Cancer- och Allergifonden samt ordförande för stiftelsens forskningskommitté.

Cancer-och Allergifondens ändamål är bland annat att främja vetenskaplig forskning rörande miljörelaterade cancer- och allergisjukdomar. Stiftelsen tar varje år emot ett stort antal forskningsansökningar från de svenska universitetssjukhusen. Samtliga forskningsansökningar som kommer in behandlas av Cancer- och Allergifondens forskningskommitté som består av välrenommerade forskare från ett antal olika universitetssjukhus. Forskningskommitténs arbete leder sedan fram till ett förslag som presenteras för fondens styrelse i december. Därefter fattas beslut om anslag.

Kriterierna för att söka anslag för de öronmärkta medlen för unga forskare är att man disputerat senast sista september 2013 samt att ansökan i övrigt uppfyller de formella kraven, se www.coaf.se för mer information och ansökningsblanketter.

– Vi ser fram emot ansökningar av hög kvalitet precis som vanligt. Behovet av forskning inom våra verksamhetsområden är oändligt och tyvärr är våra medel begränsade. Vi fortsätter vår insamling och kamp mot cancer- och allergisjukdomarna med den gemensamma nämnaren i immunförsvar och närmiljö, säger Anneli Uhlin, verksamhetschef på Cancer- och Allergifonden.

Ansökan, både för unga forskare och övriga, ska vara Cancer- och Allergifonden tillhanda senast den sista september. För ansökningsblankett och dokument, se stiftelsen hemsida.

Hjälp oss i kampen mot cancer- och allergisjukdomar och var med och påverka så att vi kan dela ut ännu mera till forskningen och till drabbade privatpersoner.

Ditt bidrag gör skillnad! Enklast via Swish eller SMS:
Swisha valfritt belopp till 1239003609
SMS:a Cancera 50 till 72970 så ger du 50 kr
SMS:a Cancera 100 till 72970 så ger du 100 kr
SMS:a Cancera 200 till 72970 så ger du 200 kr

För andra sätt att stötta, besök vår hemsida och passa samtidigt på att läsa mer om de olika forskningsprojekt som fonden stödjer, www.coaf.se

Hälsa
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login