Här är elnätsavgiften högst och lägst i Örebro län

By on 6 juni, 2022
Arkivbild

Efter en tillfällig nedgång under föregående år ökar elnätspriserna igen med i snitt 2,5 procent. Samtidigt skiljer sig avgiften fortfarande stort mellan Sveriges kommuner. Dyraste kommunerna i Örebro län är Askersund, Hallsberg, Kumla, Lekeberg, Nora och Örebro medan Degerfors är billigast. Det visar Nils Holgerssongruppens kartläggning av elnätsavgifterna.

De boende i Askersund, Hallsberg, Kumla, Lekeberg, Nora och Örebro har den dyraste elnätsavgiften i Örebro län – drygt 3 600 kronor per år för en genomsnittlig lägenhet. Billigast är det i Degerfors – där avgiften ligger på drygt 2 900 kronor per år. Lindesberg får den högsta höjningen med 5,4 procent.

– Det inte rimligt att elnätsavgiften ska skilja så mycket beroende på var du bor. Som konsument kan du inte välja elnätsbolag och för många står elnätsavgiften för mer än hälften av den totala elkostnaden. Därför är det av största vikt att avgiften sätts på ett transparent och förutsägbart sätt, säger Mari-Louise Persson, ordförande Nils Holgerssongruppen.

Ett allt större prisgap

Nils Holgerssongruppens kartläggning av elnätsavgifterna visar att elnätspriserna ökat med i snitt 2,5 procent i landets kommuner sedan förra årsskiftet. Samtidigt är prisgapet stort – drygt 3 500 kronor per lägenhet och år – mellan landets dyraste och billigaste kommun. Gapet har ökat markant de senaste fem åren.

– Vi noterar att elnätspriserna stiger igen efter en tillfällig nedgång föregående år. Visserligen är det en försiktig uppgång men totalt sett bli det ändå kännbart för hushållen – särskilt i de delar av landet där elhandelspriserna har skenat i väg. Vi ser dessutom att det osäkra omvärldsläget gör att elnätsbolag har aviserat om höjningar nu under våren, säger Mari-Louise Persson, ordförande Nils Holgerssongruppen.

Av de tre stora elnätsbolagen har både Eon och Ellevio höjt avgifterna i merparten av sina prisområden medan Vattenfall inte hade gjort några justeringar vid årsskiftet.

I tabellen nedan rangordnas kommunerna i Örebro län utifrån elnätspriset för 2022. Alla uppgifter är inklusive moms.

Fakta: Så har elnätspriset beräknats

I undersökningen har den årliga elnätsavgiften, enligt de priser som gällde den 1 januari 2022, beräknats för typhuset i Nils Holgerssonrapporten med 15 lägenheter. Varje lägenhet har ett 16A säkringsabonnemang och en årlig elförbrukning på 2 300 kWh. Huset har ett gemensamt fastighetsabonnemang på 35A och 15 000 kWh/år. För varje huvudort i kommunen har ett medelvärde redovisats i öre/kWh inklusive moms utifrån den totala elnätskostnaden för typhuset den 1 jan 2022. Energiskatten för el som sedan 2018 finns med på fakturan från elnätsföretagen är inte inkluderad. Läs hela rapporten på nilsholgersson.nu

Om undersökningen

Sedan år 1996 ger Nils Holgerssongruppen årligen ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. I rapporten ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Gruppens medlemmar är Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta.

Ekonomi | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: HSB

You must be logged in to post a comment Login