Här är kommunerna som är bäst rustade för framtiden

By on 3 december, 2018

Befolkningsutveckling, åldersfördelning och utbildning är tre av tretton parametrar som analys- och teknikkonsultföretaget WSP tittat på när de listat Sveriges mest robusta regioner och kommuner. Kungsbacka hamnar i topp framför ett pärlband av stockholmskommuner.

– Vår analys visar att Kungsbacka är den kommun i Sverige som har bäst förutsättningar att möta de förändringar som kännetecknar svensk ekonomi just nu, och även under överskådlig tid framöver. Det handlar om att hantera effekterna av hög migration, kunskapsintensiva tjänster och handel istället för traditionell industri, säger analytikern Mattias Frithiof på WSP, en av författarna till rapporten ”Regionernas kamp”.

– Kungsbackas topplacering beror främst på att både inrikes födda och utrikes födda från länder utanför Europa är i arbete. Dessutom har Kungsbacka lyckats placera sig på en hög och relativt jämn nivå inom alla de områden som ingår i analysen, fortsätter Mattias Frithiof.

Robusthetsindexet som tagits fram för fjärde året i rad är en sammanvägning av tretton olika parametrar. Bland dem ingår befolkningsutvecklingen i kommunen, åldersfördelning, utbildning, hur många som jobbar totalt både bland inrikesfödda och utrikesfödda från länder utanför EU, men även hur många som jobbar inom kunskapsintensiva yrken samt inkomst.

Strax efter Kungsbacka placerar sig flera pendlingskommuner till Stockholm, så som Ekerö, Nacka, Sundbyberg, Tyresö och Värmdö.

Tillväxt stimuleras främst av hög befolkningstäthet med människor som interagerar och drar nytta av varandras kompetens, varor och tjänster. Givetvis är landets tre storstäder viktiga motorer i detta, men vi ser nu en trend där allt fler svenska centralorter ökar i attraktivitet. Städer så som Sundsvall, Helsingborg, Karlstad, Östersund och Borås med exempelvis en stark tillväxt inom kunskapsintensiva näringar. Möjligen leder storstädernas höjda prisnivåer, ökande bostadsbrist och trängsel till att både människor och företag gör andra lokaliseringsval, säger Mattias Frithiof.

De kommuner som nu hamnar i botten av robusthetsanalysen är Högsby, Munkfors, Gullspång, Hällefors och sist Ljusnarsberg.

Gemensamt för dessa orter är att de har en relativt svår placering rent geografiskt. De ligger långt ifrån de platser som är motorer i den nya ekonomin och får därför problem med omställningen, menar Mattias Frithiof. Det långsiktiga råd jag skulle vilja ge Ljusnarsberg, Hällefors och andra kommuner som hamnar långt ner i vår rankning, är att fokusera på att bromsa befolkningsminskningen. De bör satsa på att bli riktigt attraktiva bostadskommuner, från vilken människor sedan kan pendla till exempelvis Örebro som är en av de mest robusta kommunerna i Sverige.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login