Här är kulturaktörerna som får ekonomiskt stöd till följd av coronakrisen

By on 10 juli, 2020

Det är nu klart vilka av länets kulturskapare och ideella föreningar som beviljas finansiellt stöd från Region Örebro läns kulturnämnd för att klara sig igenom den kris som coronapandemin medför. 48 kulturaktörer får dela på 1,5 miljoner kronor och 23 ideella föreningar delar på 350 000 kronor.

”Med våra stödpaket vill vi stödja kulturen i länet för att överbrygga den tid under vilken pandemin slår hårt mot kulturlivet”, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden Region Örebro län.

De ekonomiska konsekvenserna för kulturlivet i länet är omfattande på grund av framflyttad, inställd eller förändrad verksamhet. Det visade resultaten av de intervjuer och enkätsvar som Region Örebro län sammanställt från regionalt finansierade aktörer, kulturföretag, föreningar och studieförbund. Region Örebro läns kulturnämnd beslutade därför i juni att avsätta 1,5 miljoner kronor i tre stödpaket för att hjälpa länets kulturskapare att klara sig igenom den kris som coronaviruset medför. Dessutom avsatte nämnden 350 000 kronor i ett stödpaket för ideella föreningar.

”Det handlar både om omställning under pandemin och om överlevnad så att det finns ett rikt kulturutbud att ta del av, när vår tillvaro förhoppningsvis återgår till det normala efter coronakrisen”, säger Torbjörn Ahlin.

De fyra stödpaketen

 • Stöd till kulturskapare (500 000 kronor)
  Kulturskapare inom bild och form, teater, litteratur, musik, film, dans och slöjd har tilldelats stipendium. 72 ansökningar kom in och 22 kulturskapare får stöd. 18 kulturskapare får ett stipendium på 25 000 kronor var, och fyra kulturskapare delar på två stipendier och får 12 500 kronor var.
 • Stöd för inkomstbortfall (500 000 kronor)
  Stödet kunde sökas av enskilda aktörer, föreningar eller organisationer som driver kulturverksamhet, och som drabbats av vikande intäkter. Maxbeloppet som kunde sökas av en enskild aktör var 75 000 kronor. Det var totalt 30 sökande, till en totalsumma av 2 600 000 kronor. 21 ansökningar beviljades och fick dela på de 500 000 kronor som Region Örebro län hade att fördela. 
 • Stöd till regionalt finansierade kulturproducenter (500 000 kronor)
  Detta stöd riktar sig till de aktörer som får merkostnader till följd av ändrade arbetssätt samt till de aktörer som drabbas av inkomstbortfall. Tio aktörer ansökte och fem beviljades stöd.
  Statens kulturråd har också beslutat att under senare delen av augusti eller början av september fördela extramedel till länets regioner att fördela vidare till aktörer inom kultursamverkansmodellen med anledning av corona. Region Örebro län kommer därför under hösten att fördela ytterligare medel till utvalda aktörer inom kultursamverkansmodellen. Regionalt finansierade kulturproducenter som inte ingår i kultursamverkansmodellen har därför prioriterats i fördelningen av de 500 000 kronorna.

Summan för de tre stöden ovan, 1,5 miljoner kronor, ryms inom kulturnämndens budget genom omfördelning och inom extra politiska satsningar. Satsningen kompletterar tidigare stödåtgärder som till exempel den omfördelning av 1 350 000 kronor och ändrade riktlinjer som kulturnämnden fattade beslut om i maj i år.

 • Stöd till ideella föreningar (350 000 kronor)
  Stöd till ideella föreningar som genomför särskilda satsningar och aktiviteter eller har påverkats kraftigt med anledning av coronapandemin. 120 föreningar ansökte om stöd varav 23 beviljas stöd. Budgeten på totalt 350 000 kronor delas lika mellan föreningarna, det vill säga 15 200 kronor per förening.

”Viktigt att både ställa om och hålla ut”

”En förutsättning för ett vitalt demokratiskt samhälle är ett aktivt kulturliv med ett brett utbud. Coronakrisen har slagit hårt mot kulturaktörers och ideella föreningars ekonomi och utövande. Genom kulturnämndens ekonomiska stödpaket hoppas vi kunna bidra till att länets kulturliv kan ta sig igenom krisen”, säger Eva-Lena Jansson (S), vice ordförande i kulturnämnden.

”I tider som dessa är det viktigt att både ställa om och hålla ut för att såväl människor som kulturaktörer och föreningar ska må bra och klara krisen. Det vill vi uppmuntra”, säger Malin Silén (KD), ledamot i kulturnämnden.

……..

Stöden är fördelade på följande sätt:

Stöd till kulturskapare (totalt 500 000 kronor)

Kulturskapare inom bild och form, teater, litteratur, musik, film, dans och slöjd har tilldelats stipendium. 72 ansökningar kom in och 22 kulturskapare får stöd. 18 kulturskapare får ett stipendium på 25 000 kronor var, och fyra kulturskapare delar på två stipendier och får 12 500 kronor var.

Dessa får 25 000 kronor:

 • Cecilia Jansson
 • Ellinor Ljungkvist
 • Helena Hedlund
 • Jens Haraldsson
 • Johannes Thorell
 • Johnny Wernersson
 • Jonas Hedlund
 • Karin Gorard
 • Kazue Ikeda
 • Magdalena Eriksson
 • Markus Lutteman
 • Mattias Käll
 • Mattias Risberg
 • Mikael Boson
 • Oubiada Mualem
 • Sara Hillersberg
 • Sarah Broberg
 • Åke Lundström
 • Åsa Sandell

Dessa får 12 500 kronor:

 • Malin Dahl
 • Johnny Wernersson
 • Maria Sedell
 • Eva Ahremalm

……..

Stöd för inkomstbortfall (totalt 500 000 kronor)

Stödet kunde sökas av enskilda aktörer, föreningar eller organisationer som driver kulturverksamhet, och som drabbats av vikande intäkter. Maxbeloppet som kunde sökas av en enskild aktör var 75 000 kronor. Det var totalt 30 sökande, till en total summa av 2 600 000 kronor. 21 ansökningar beviljades och fick dela på de 500 000 kronor som Region Örebro län hade att fördela.

Dessa har beviljats stöd för inkomstbortfall:

 • Arabesque
 • Caminado AB
 • Damar Produktion AB
 • Eva Ahremalm
 • Firma Johannes Thorell
 • GHOP
 • Hammarby Bygdegård
 • Hantverkshuset
 • Jonas Hedlund
 • Josef Säterhagen
 • Julija Zaharande
 • KKV Örebro
 • Maria Sedell
 • Mattias Risberg
 • Mikael Dahlén
 • Mullhyttans Bygdegård
 • Nya Teatern
 • Pålsboda FHoP
 • Robert Hannouch
 • Åmmebergs FHoP
 • Örebro konstskolans vänner

……..

Stöd till regionalt finansierade kulturproducenter
(totalt 500 000 kronor)

Detta stöd riktade sig till de aktörer som får merkostnader till följd av ändrade arbetssätt samt till de aktörer som drabbas av inkomstbortfall. Tio aktörer sökte och fem beviljades stöd.

De som beviljas stöd är:

 • Skoindustrimuseet: 150 000 kronor
 • Teater Martin mutter: 125 000 kronor
 • Frövifors pappersbruksmuseum: 100 000 kronor
 • Stadra teater: 75 000 kronor
 • Alfred Nobels museum: 50 000 kronor

Lokalt/Länet
Örebronyheter

Källa Region Örebro Län

 

Statens kulturråd har också beslutat att under senare delen av augusti eller början av september fördela extramedel till länets regioner att fördela vidare till aktörer inom kultursamverkansmodellen med anledning av corona. Region Örebro län kommer därför under hösten att fördela ytterligare medel till utvalda aktörer inom kultursamverkansmodellen. Regionalt finansierade kulturproducenter som inte ingår i kultursamverkansmodellen har därför prioriterats i fördelningen av de 500 000 kronorna.

 

Summan för de tre stöden ovan, 1,5 miljoner kronor, ryms inom kulturnämndens budget genom omfördelning och inom extra politiska satsningar. Satsningen kompletterar tidigare stödåtgärder som till exempel den omfördelning av 1 350 000 kronor och ändrade riktlinjer som kulturnämnden fattade beslut om i maj i år.

 

Stöd till ideella föreningar

120 föreningar ansökte om stöd, 23 beviljas stöd. Budgeten på totalt 350 000 kronor delas lika mellan föreningarna, det vill säga 15 200 kronor per förening.

De föreningar som beviljas stöd är:

 • Al Massira kultur förening i Örebro
 • Brottsofferjouren
 • Bufff
 • Folkets hus Vivalla
 • Friluftsfrämjandet Region Öst
 • Föreningen HjärtLung Örebro län
 • Hopp för generationer
 • Hällefors Kultur Och Integrations Center
 • Islamiskt kultur centrum
 • LP-föreningen i Örebro län
 • Mansforum Örebro
 • Medborgarskolan Värmland-Örebro län
 • Nattvandrarna Kumla
 • Sikfors byalag
 • Somaliska kulturföreningen i Kumla
 • Studiefrämjandet
 • Ställdalens Byalag
 • Svea kvinnojour i Kumla med omnejd
 • Syriska Kulturföreningen i Örebro
 • Södra Hyttområdets Ideella förening SHOIF
 • Verdandi Örebro krets
 • Örebro Stadsmission
 • Örebrokretsen av Svenska Röda Korset

You must be logged in to post a comment Login