Här är Sveriges mest stulna bilmärken

By on 12 september, 2022
Arkivbild

Både bilstölder och stölder av reservdelar minskar något i Sverige – under årets första sex månader stals fem procent färre bilar jämfört med motsvarande period förra året och allra mest minskar stölderna i Stockholm. Volvo är fortsatt tjuvarnas favoritmärke följt av Volkswagen, Audi och Toyota, enligt en ny rapport från Larmtjänst som Trygg-Hansa presenterar i dag. Trots att trenden går åt rätt håll menar Trygg-Hansas motorexpert att tullens utökade befogenheter inte räcker för att stoppa utförseln av stulna bilar och bildelar ur Sverige.

Under det första halvåret 2022 stals totalt 2 984 personbilar i Sverige, vilket är något lägre än första halvåret 2021 då totalt 3 152 personbilar stals. Volvo (528 st) och Volkswagen (335 st) är fortsatt de mest utsatta bilmärkena, följt av Audi (242 st) och Toyota (239 st).

En majoritet av stölderna sker i storstadsregionerna och polisregion Stockholm är fortsatt i topp. Där stals dock betydligt färre bilar under första halvåret 2022 jämfört med samma period året innan, 769 under första halvåret 2022 jämfört med 929 första halvåret 2021. I region väst minskade antalet stulna bilar från 568 till 513, medan det i region syd ökade från 613 stulna bilar första halvåret 2021 till 656 stulna bilar under första halvåret 2022.

Mellan 70 och 90 procent av alla stulna bilar och bildelar beräknas idag föras utomlands av internationella stöldligor, enligt en tidigare rapport från Trygghetskommissionen. Av de bilar som stals under första halvåret 2022 har 24 procent fortfarande inte återfunnits, vilket är i nivå med föregående år.

– I samhällsdebatten verkar de flesta överens om att Sverige behöver fler tulltjänstemän och nyligen överlämnade statens utredare ett delbetänkande med förslag om att införa en ny tullbefogenhetslag. Ökade befogenheter är jättebra, men det blir tandlöst om inte Tullverket också får budget och uppdrag att öka kontrollen av bilar som lämnar landet. Det är fortfarande mer eller mindre fritt fram att föra ut stöldgods ur landet, även hela bilar, säger Stefan Brala, motorexpert på Trygg-Hansa.

Även reservdelsstölderna minskar

Det är inte bara antalet bilstölder som minskar, även stölder av reservdelar som airbags, navigationssystem och strålkastare har minskat något. Under det första halvåret 2022 minskade antalet reservdelsstölder med närmare 21 procent. Hela 43 procent av reservdelsstölderna sker i polisregion Stockholm.

De fabrikat som är mest utsatt är BMW som har 67 procent av stölderna. Främst stjäls navigationssystem och airbags från BMW-bilar medan strålkastare är mest eftertraktade från Volvobilar.

I år har ovanligt många bilar av märket Lexus stulits, fram till och med den sista augusti har 51 Lexusbilar blivit efterlysta. En majoritet av bilarna har stulits i Stockholmsområdet, där norra och nordvästra Stockholm är mest drabbat.

Motorexpertens råd för hur du bäst skyddar dig mot bilstöld

Stefan Brala har sju tips till Sveriges bilägare för att minska risken för bilstöld.

  • Förvara nyckeln i en plåtlåda eller ett skyddsfodral (RFID-påse) om du har en ”key-less-bil”, då minskar risken att tjuvarna kapar signalen till bilen i en s.k. reläattack.
  • Använd en så kallad ”rattkrycka”. Även om tjuven lyckas stjäla din nyckelsignal kommer det att ta längre tid att stjäla bilen, vilket gör den mindre aptitlig.
  • Lägg inte nyckeln i hallen, oavsett om bilen har ett traditionellt billås eller är av nyare modell – tjuven vet att bilnyckeln ofta ligger där och kommer att leta där först.
  • Undvik att parkera bilen på mörka platser där det rör sig lite folk – parkera hellre på en plats med mycket rörelse, för att minska möjligheten för tjuven att arbeta ostört.
  • Om du har ett garage – använd det! Det är lätt att garaget förvandlas till ett förråd istället för en säker förvaringsplats för bilen.
  • DNA-märk stöldbegärliga bildelar med dekalerna som medföljer när du köper MärkDNA.
  • Installera spårsändare så blir det lättare att hitta bilen vid en stöld. Kontakta gärna ditt försäkringsbolag innan du köper spårsändaren för vägledning kring vilken produkt som rekommenderas.
De tio mest efterlysta personbilsfabrikaten i hela Sverige, 1 januari – 30 juni 2022. (Källa: Larmtjänst)  
Bilmärke Antal stulna bilar
Volvo 528
Volkswagen 335
Audi 242
Toyota 239
BMW 209
Mercedes-Benz 196
SAAB 145
Ford 127
Peugeot 109
Efterlysta personbilar fördelat per polisregion, 1 januari – 30 juni 2022. Antal
Stockholm 769
Syd 656
Väst 513
Mitt 285
Öst 278
Bergslagen 203
Nord 197

Om statistiken
Varje år sammanställer Larmtjänst, försäkringsbolagens gemensamma organisation som arbetar mot försäkringsrelaterad brottslighet, statistik över fordon som efterlysts i Sverige. Insamlade data bygger på uppgifter från Vägtrafikregistret/EF-systemet. Enbart efterlysta fordon finns med i statistiken, dvs. stulna skyltar eller flyttade fordon redovisas inte. De regionala siffrorna är redovisade efter efterlysande polisregion.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Trygg-Hansa

You must be logged in to post a comment Login