Hemmasysslor och skärmtid främsta anledningarna till tonårsbråken – Apotek Hjärtat och Mind lanserar guide för en bättre relation

Av på 22 augusti, 2021

Tonåren kan vara en omvälvande tid – både för tonåringen själv och för föräldrarna. Hormonerna rusar, kroppen förändras och humöret svänger. Enligt en ny Sifo-undersökning är skärmtid, hemmasysslor och läxläsning de främsta anledningarna till bråk.

För att främja det psykiska och fysiska välbefinnandet under tonårstiden lanserar Apotek Hjärtat och Mind initiativet ”Älskade tonåring’’ – en guide med syfte att göra livet lite lättare för tonårsföräldrar och deras barn.

Enligt en ny Sifo-undersökning, framtagen på uppdrag av Apotek Hjärtat, svarar en av fyra föräldrar (26 procent) att de ofta har svårt att kommunicera med sin tonåring. Samtidigt som lika många (27 procent) upplever oro för sin tonåring minst en gång i veckan. Som ett stöd har Apotek Hjärtat, tillsammans med organisationen Mind och representanter från deras stödlinje Föräldralinjen, tagit fram Älskade tonåring – en guide för dig med tonårsbarn. Guiden samlar relevant information om de vanligaste områdena kopplat till utvecklingen av både kroppen och knoppen hos en tonåring, varvat med råd och tips från andra föräldrar, farmaceuter och Minds experter.

– Till apoteken kommer många tonåringar och föräldrar för att få råd och stöd kring allt från akne till sömnproblem. Våra medarbetare har god kunskap om förändringarna som sker i tonårskroppen, och med hjälp av Minds kompetens kan vi även ge tips och råd kopplat till de förändringar som händer i knoppen. Ambitionen är att hjälpa föräldrar och tonåringar att må så bra som möjligt under en tidvis utmanande period i livet, säger Annika Svedberg, chefsapotekare på Apotek Hjärtat.

En vardagsguide – när det är svårt att göra rätt

Tre av tio (31 procent) tonårsföräldrar känner sig nedstämda minst en gång i månaden över hur de agerat i relation till sin tonåring. Förhoppningen är att guiden ska fungera som ett vägledande verktyg för föräldrar till tonårsbarn att använda i sin vardag när man känner sig osäker på hur man ska agera. I guiden bemöts de vanligaste frågorna och situationerna som lätt leder till funderingar eller konflikter – allt från identitet, höga krav och mobbning till kroppsliga förändringar som ökad kroppsbehåring, tonårshud och hygien.

– Tonåren kan vara en turbulent tid, kantad av frustration och osäkerhet. Barnet har påbörjat resan mot vuxenlivet, och på många sätt ska man lära känna varandra på nytt. Ibland kan det vara svårt att hantera allt som händer, både för föräldrar och barn. Med den här guiden vill vi hjälpa föräldrar att på bästa sätt kunna stötta sina barn under tonårstiden. Vi hoppas också att vi kan stärka föräldrar i sin roll och avdramatisera att söka hjälp när det behövs, säger Niklas Gulin, chef för Stödverksamheten på Mind.

Små problem som kan bli stora

Enligt Sifo-undersökningen uppger även fyra av tio (41 procent) att konflikt ofta uppstår då deras tonåring spenderar alltför mycket tid framför skärmen, en aktivitet som ibland kan upplevas ta uppmärksamhet från mer betydelsefulla saker. Utmaningar kopplade till just skärmar, spel och sociala medier lyfts bland annat i guiden där vikten av att vara uppmärksam på överdrivet användande, såväl som att ha en öppen attityd och vara lyhörd för information som ges från tonåringen blir viktiga aspekter att ta hänsyn till.

De tio vanligaste skälen till tonårskonflikter i hemmet

  1. Hjälpa till med hemmasysslor (48 %)
  2. Tid framför skärm (41 %)
  3. Skolan/läxor (35 %)
  4. Städa sitt rum (35 %)
  5. Sömnrutiner (28 %)
  6. Inaktiv/lat (25 %)
  7. Introvert/ointresse av omvärlden (16 %)
  8. För lite socialt umgänge (13 %)
  9. Ordval (12 %)
  10. Pengar (9 %)

Guiden Älskade tonåring finns nu att ta del av digitalt via www.apotekhjartat.se/alskade-tonaring

Regionalt
Örebronyheter

Källa Apotek Hjärtat
Om samarbetet mellan Apotek Hjärtat och Mind
Samarbetet mellan Apotek Hjärtat och organisationen Mind inleddes under våren 2021 med ambitionen att gemensamt kommunicera, informera och utbilda inom området psykisk hälsa – samt belysa att alla har rätt till sina egna upplevelser, såväl de drabbade som deras anhöriga. Mind driver stödlinjerna Föräldralinjen, Självmordslinjen, Äldrelinjen, samt Mind Forum och erbjuder medmänskligt stöd genom cirka 800 volontärer. Mind är en ideell organisation som finansieras av bidrag från privatpersoner, företag, stiftelser och myndigheter. För att ge Mind bättre förutsättningar att utöka kapaciteten hos sina stödlinjer, och genom detta kunna hjälpa fler människor, bidrar Apotek Hjärtat även med ekonomiskt stöd, som en del av samarbetet. För mer information om samarbetet, läs här.
Om undersökningen:
Undersökningen har genomförts av Sifo på uppdrag av Apotek Hjärtat. Den bygger på 1000 intervjuer bland föräldrar till barn i åldern 13–19 år (tonårsföräldrar). Datainsamlingen genomfördes i Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade webbpanel. Datainsamlingen gjordes mellan 10 och 21 maj 2021.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in