Hit vänder sig barn för att prata

By on 30 maj, 2024
Catarina Nylund, kurator på Bris.

Fotograf: Fredrik Stål

Föräldrar är förstahandsvalet när yngre barn vill prata om sånt som känns svårt.  Äldre barn vänder sig helst till kompisar, men när de vill prata med en vuxen står även kuratorer högt i kurs.

Det visar en ny undersökning från Bris (Barnens Rätt i Samhället).

– Barn har rätt att bli lyssnade på. Och det är viktigt att det finns flera vuxna att vända sig till, säger Catarina Nylund, kurator på Bris.

Barn har rätt till stöd och det är extra viktigt när det är något i livet som känns tufft. Barn i åldrarna 8–18 har fått frågan om vilka de föredrar att vända sig till när de vill prata om något som känns svårt. De fick välja sammanlagt tre svarsalternativ.

De flesta svarar föräldrarna, på andra plats kommer kompisar. Det tredje populäraste alternativet är kuratorer och liknande yrkesgrupper, före bland annat syskon, andra släktingar, influencers och idrottsledare. Det visar en undersökning av Verian, gjord på uppdrag av Bris.   

Undersökningen visar också på vissa åldersskillnader, de yngre barnen vill helst tala med nära vuxna, särskilt föräldrar. När barnen blir äldre (16–18 år) blir vännerna viktigare och fler vill prata med vänner än sina föräldrar. Ju äldre barn, desto mer villiga är barnen också att vilja vända sig till någon som jobbar med att hjälpa barn, till exempel en kurator.

Lärarnas roll tycks i stället minska med när barnet blir äldre. 25 procent av de yngsta barnen (8–11 år) väljer lärarna medan bara 12 procent av de äldsta barnen gör det (16–18 år).  Flickor vill i högre utsträckning än pojkar prata med en kompis eller någon som arbetar med att hjälpa barn och i något lägre utsträckning med familjen.   

– Att man vänder sig till sina vänner är naturligt, men vissa saker kan vara svårt för vännen att ta emot. Ibland får vi samtal till Bris från barn som behöver stöd och hjälp med hur de kan hjälpa sina vänner. Barnet kan ha fått veta saker som är svåra att hantera och som barnet inte kan ta ansvar för. Därför bli vi glada över att se att så många barn svarar att de gärna pratar med kuratorer och andra vuxna som jobbar med barn om det som känns svårt, säger Catarina Nylund kurator på Bris.  

Bris, Barnens Rätt i Samhället, arbetar för att ge barn och unga det stöd de har rätt till. Under 2023 har Bris haft fler än 51 000 stödjande kontakter med barn, varav 1 406 samtal har skett på fysiska mottagningar. Bris går att nå anonymt via chatt, sms och telefon. För de barn som inte vill vara anonyma finns också Brismottagningar i fem svenska städer.

Hälsa
Örebronyheter

Källa: Bris – Barnens Rätt i Samhället

You must be logged in to post a comment Login