Högre risk för ångest och depression hos personer med ADHD

By on 30 januari, 2023
Foto: Pixabay

En ny studie publicerad i tidskriften JAMA Psychiatry visar att personer med ADHD har en högre risk för att utveckla ångest och depression. Forskarna undersökte data från över 34 000 personer i åldrarna 4-17 och fann att de med ADHD hade dubbelt så hög risk för ångest och depression jämfört med de utan diagnosen.

Även om det tidigare har funnits bevis för en koppling mellan ADHD och psykiska hälsoproblem, är detta den största studien som undersökt sambandet hos barn och ungdomar. Resultaten visar på vikten av att tidigt identifiera och behandla ADHD för att minska risken för utveckling av ångest och depression.

Forskarna påpekar att det är viktigt att inkludera psykologiska behandlingar tillsammans med medicinsk behandling för att hjälpa individer med ADHD att hantera de utmaningar som kan leda till psykiska hälsoproblem.

”Det är viktigt att notera att studien inte visar ett orsakssamband mellan ADHD och ångest och depression, men det visar på en stark korrelation. Mer forskning behövs för att utforska det exakta sambandet och bästa sättet att hjälpa individer med både ADHD och psykiska hälsoproblem.”, kommenterar David Grönte, överläkare i psykiatri från Linköping.

Hälsa
Örebronyheter

Källa: Psykiatrispecialisterna

You must be logged in to post a comment Login