Högt förtroende för djurbönder bland svenska konsumenter

By on 13 maj, 2020

En ny undersökning visar ett högt förtroende för svenska djurbönder och högsta viljan att betala mer för svenskt kött sedan mätningen började för 9 år sedan.

I en konsumentundersökning som genomförts av Yougov* på uppdrag av Svenskt Kött i april anser drygt 8 av 10 att svenska djurbönder är viktiga för matproduktionen i Sverige. Det är enbart 3 % som säger att djurbönderna är oviktiga för en säkrad matproduktion, vilket ligger i linje med hur många av de tillfrågade konsumenterna som uppger sig vara veganer.

Samtidigt visar undersökningen att förtroendet för djurbönder i Sverige nu är stort. Drygt 7 av 10 konsumenter är positiva eller mycket positiva till svenska djurbönder. Ungefär lika många är också villiga att betala ett högre pris för svenskt kött. Det är den högsta siffran som uppmäts sedan undersökningen startade 2011 då det enbart var drygt hälften av konsumenterna som var villiga att betala mer för svenskt kött.

– Det sprids en pandemi över världen och helt plötsligt blir allt där ute förenat med känsla av osäkerhet och otrygghet. Det vi har att hålla oss i är det som är nära. Det vi känner till och är trygga med. Våra bönder står för mer än att bara säkra matproduktionen för befolkningen. Bonden blir också symbolen för skillnaden mellan om vi klarar oss eller inte i en krissituation. Det är därför inte alls förvånande att förtroendet för djuruppfödarna är så pass högt och att vi nu får en rekordmätning vad gäller betalningsviljan för svenskt kött, jämfört med importerat, säger Isabel Moretti, VD på Svenskt Kött.

Samma undersökning genomfördes av Svenskt Kött i februari i år. Innan covid-19 hade stängt ned hela världen och strax efter Uppdrag granskning visat sitt reportage om ”Arlagården”. Då visade siffrorna på ett minskat förtroende.

* På uppdrag av Svenskt Kött genomför YouGov en årlig undersökning som mäter svenska konsumenters attityd till kött i olika avseenden. Undersökningen genomfördes bland svenskar 20-69 år under perioden 17 – 20 april 2020 via internet med utgångspunkt i YouGov-panelen i Sverige. Totalt genomfördes 1001 intervjuer. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder och region. Undersökningen har genomförts sedan 2011 och har som syfte att följa utvecklingen av konsumenters attityder till både svenskt och importerat kött över tid. Mer om undersökningen finns längre ner under Relaterat material.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: #Svenskt kött

You must be logged in to post a comment Login