Höjd ersättning till barn som utsatts för grova sexualbrott

Av på 14 november, 2020

Brottsoffermyndigheten betalar ut ersättning för kränkning med 350 000 respektive 600 000 kronor till två barn som utsatts för grova sexualbrott under en lång tidsperiod. Beloppen är avsevärt högre än vad domstolarna dömde ut till barnen. Besluten har fattats av Nämnden för brottsskadeersättning.

– Barnen har utsatts för oerhörda kränkningar och ersättningen kan aldrig fullt ut kompensera vad de tvingats utstå. Ersättningen kan i stället ses som ett bidrag till upprättelse och som ett kvitto på att samhället tar dessa brott på största allvar, säger Åsa Lundmark, chef för brottsskadeenheten på Brottsoffermyndigheten.

I det ena ärendet hade en pojke utsatts för flera sexualbrott. Det handlar om ett fall av grov våldtäkt mot barn, ett tiotal våldtäkter mot barn, ett tiotal sexuella övergrepp mot barn och barnpornografibrott. Gärningspersonen var en man som pojken var släkt med. Vid tiden för övergreppen var pojken mellan cirka 11 och 15 år. Mannen dömdes för brotten och att betala skadestånd till pojken med bland annat 250 000 kronor för kränkning.

Brottsoffermyndigheten anger i sitt beslut att det vid upprepade fall av övergrepp ska göras en sammanvägd bedömning av brottsligheten. Det ska då tas hänsyn till hur många övergrepp barnet blivit utsatt för, under hur lång tidsperiod och vad övergreppen innefattat. Enligt myndigheten ska också sammanvägningen ge ett rimligt resultat och inte få som konsekvens att barnet till synes inte får någon ersättning alls för de sista övergreppen. Myndigheten bedömde att skälig ersättning för den brottslighet pojken utsatts för var 350 000 kronor.

I det andra ärendet hade en flicka utsatts för upprepade fall av grov våldtäkt mot barn av sin pappa från att hon var sex år gammal till att hon var dryga 16 år. Tingsrätten dömde hennes pappa för brotten och att han skulle betala skadestånd till henne med bland annat 400 000 kronor för kränkning.

Brottsoffermyndigheten bedömde att flickan hade rätt till ersättning med 600 000 kronor. Vid bedömningen av ersättningens storlek tog Brottsoffermyndigheten särskild hänsyn till att det rör sig om ett stort antal övergrepp som hennes egen pappa utsatt henne för under tio och ett halvt års tid, att brottsligheten ägt rum i hennes hemmiljö och att de återkommande övergreppen skapat oro och otrygghet under i stort sett hela uppväxten.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Brottsoffermyndigheten

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in