Hur förhindrar vi att unga drabbas av ätstörningar

By on 3 februari, 2020
Ulrika Rundberg och Katarina Lindstedt

Hur förhindrar vi att unga drabbas av ätstörningar? En aktuell fråga som uppmärksammas i en öppen föreläsning den 4 februari.

Att ha en ätstörning innebär att ha en sjukdom som påverkar många olika faktorer i livet. En ung person som drabbas av sjukdomen kan påverkas genom att studier, arbete och fritidsaktiviteter får stå tillbaka, relationerna till familj och vänner påverkas också ofta negativt. Under föreläsningen berättar Ulrika och Katarina från Region Örebro läns ätstörningsenhet bland annat om hur samhället kan samverka för att minska antalet som insjuknar.

–  På ätstörningsenheten behandlar vi årligen cirka 450 patienter i åldrarna 10-60 år. Majoriteten av våra patienter är under 25 år och vi ser att andelen unga som söker har ökat de senaste åren, berättar Katarina Lindstedt, som är forskare och behandlare på ätstörningsenheten i Region Örebro län. Då sjukdomen ofta har ett sjukdomsförlopp som i hög grad påverkar det liv den drabbade lever, ser vi vikten av att tidigt jobba för att förhindra att unga drabbas.

– Det finns olika former av ätstörningar. Det kan handla om restriktivt ätande eller att äta stora mängder mat för att sedan eventuellt kräkas upp den, säger Ulrika Rundberg, behandlare. Inte sällan kompenserar den drabbade för sitt ätande genom att träna eller göra sig av med energi på annat sätt. Oavsett formen på ätstörningen så ser vi vikten av tidiga och förebyggande insatser.

Under föreläsningen kommer Ulrika och Katarina att prata om vilka som riskerar att drabbas av en ätstörning, utifrån vad vi idag vet om orsaksfaktorer och utlösande faktorer samt hur vi tillsammans i samhället kan arbeta för att minska antalet som insjuknar.

Föreläsarna kommer bland annat att ge exempel på hur vården, skolan, föräldrar/anhöriga, idrottsledare och andra som möter unga personer, kan hjälpa dem som de misstänker har ett ohälsosamt förhållande till mat och kropp. Medias påverkan och samhällets syn på kropp och ätande kommer också att diskuteras under föreläsningen.

Den öppna föreläsningen hålls Tisdag 4 Februari i Wilandersalen, Entré-M, Universitetssjukhuset i Örebro kl. 18.00

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

Källa Region Örebro Län

You must be logged in to post a comment Login