Husbil och husvagn vad händer på marknaden

By on 8 juli, 2023
Ökat intresse för rullande sommarställen.
Arkivbild

Sommar, semester och säsong för husbilen och husvagnen. Men hur ser det ut på marknaden? Har skjutsen under pandemin avtagit och vilka faktorer påverkar försäljningen och intresset? Vroom har tittat närmare på utvecklingen för både husbilar och husvagnar.

Husvagnslivet har periodvis varit föremål för skämt, som bilden av par i likadana träningsoveraller. Men husvagnen och husbilen håller fortfarande ställningarna som populära semesterparadis, även om försäljningen tidvis har dippat. Husbilar intresserar numera även yngre generationer. Den nuvarande snittåldern 65 år bland husbilsägare kommer därför troligen att sjunka framöver när allt fler under 35–40-strecket väljer att resa och semestra på hjul.

Vroom har plockat ut och analyserat statistik över bland annat försäljning, ålder och geografisk fördelning av husvagnar och husbilar.

Husvagnsboom vid millennieskiftet

Husvagnsförsäljningen gick väldigt bra i början av 2000-talet, med en topp 2007 på 6 480 nya fordon. Jonas Karlsson, vd för Forsbergs Fritidscenter som är Nordens största husbils- och husvagnsåterförsäljare, ser den starka svenska camping-traditionen som en bidragande orsak.

– Sverige är vackert och det finns ett bra nät med campingplatser och sedan pandemin har också ställplatserna blivit allt fler. Bilden av campingpersoner i träningsoverall är sedan länge förlegad och våra undersökningar visar tydligt att det är friheten i livet med husbil och husvagn man söker sig till, oavsett ålder.

Husvagnen har en jämnare försäljning över tid, medan husbilen hittills har haft en mer varierad utveckling. Efter att husbilsförsäljningen femdubblats mellan 2000 och 2017, till en topp runt 6 600 bilar, sjönk intresset på grund av förändrade skatteregler. Sedan fick husbilen en rejäl skjuts igen under pandemin 2020–21, innan marknaden bromsade in igen, enligt statistik som Vroom har tagit fram.

Ett tufft 2022

Tittar vi på den allra senaste utvecklingen tappade marknaden mycket under 2022. Kriget i Ukraina, höga energipriser, inflation och osäkerhet i ekonomin var några orsaker som drog ner försäljningen. Större investeringar och köp som en husvagn eller husbil får förstås vänta under tider av prisökningar och osäkerhet.

Men det var inte enbart den ekonomiska omvärldsläget som påverkade tappet, utan även svårigheterna för leverantörer och tillverkare att få fram husbilar och husvagnar. Precis som i många andra branscher ökade leveranstiderna markant. Trots detta är det få kunder som ångrar sig och backar från sitt köp, även om de får vänta på sin husvagn eller husbil i över ett år. Många är alltså beredda att vänta länge på sitt framtida semesterfordon.

Värdefullt med rätt statistik

För Forsbergs Fritidscenter är Vroom en viktig samarbetspartner för att plocka ut intressanta kundprospekt att bearbeta bland befintliga husvagns- och husbilsägare.

– Här har vi ett mycket bra samarbete, med vår erfarenhet av branschen och Vrooms gedigna kunskap har vi gjort ett bra jobb för att ta fram rättvisande statistik och analyser, berättar Jonas Karlsson

En viktig pusselbit för handlarna är att ha koll på hur ofta man byter ut sin husbil eller husvagn. Generellt behåller man sin nyköpta husbil kortare tid än man behåller en husvagn – i snitt 4 år för husbilar och 5 år för husvagnar. Tiden har dock ökat med några månader de senaste åren. De som byter lite snabbare är främst förstagångsköpare och yngre som testat husvagn eller husbil för första gången.

Färre märken men fler aktörer på husvagnsmarknaden

Bland nyköpta husbilar är de största märkena Adria, Kabe, Volkswagen, Pilote och Hymer. Ett ökat intresse för de mindre och kompaktare husbilarna (så kallade camper vans) har rört om på marknaden, där exempelvis Volkswagen har ökat sin marknadsandel rejält mellan 2021 och 2022. Husbilsmarknaden är mer diversifierad än husvagnsmarknaden. 26 märken stod för 85% av försäljningen 2022.

Bland nyköpta husvagnar dominerar fem märken: Adria, Kabe, Hobby, Knaus och Polar, som tillsammans stod för drygt 85 % av försäljningen 2022. När det gäller återförsäljare finns det fler mindre aktörer på husvagnssidan. Detta är annorlunda mot husbilsidan där marknaden präglas av färre och större kedjor.

Husbilar och husvagnar lever länge och marknaden för begagnat är betydelsefull för en återförsäljare. Begagnatmarknaden via handlare var under 2021/2022 ungefär tre gånger större än försäljningen av nya husbilar och husvagnar. Husbilarnas livslängd är i snitt 33 år och 40 år för husvagnar.

Ökad kundstock under pandemin

När flygresor och utlandssemestrar pausades under pandemin, ökade intresset för både husbilar och husvagnar. Jonas Karlsson menar att många som redan var lite intresserade då gjorde slag i saken. När pandemin väl var över kunde man vänta sig att många som testat husbil eller husvagn skulle sälja den.

– Vi har inte sett att detta har skett utan snarare att intresset har ökat än mer för våra produkter.

Men vad är då som mest av allt påverkar försäljningen?

– Det är ett stabilt ekonomiskt läge, att man vet vad som gäller oavsett om ekonomin i stort är bättre eller sämre, menar Jonas Karlsson.

– Ovisshet är det sämsta för marknaden, när man som konsument inte vet vad som kommer att ske med räntenivåer eller vad inflationen landar på. Vet man förutsättningarna, så kan man också planera sin ekonomi och även om det ekonomiska läget har förändrats det senaste året så är det nu ändå ganska stabilt.

– Så trots att det såldes färre enheter under 2022 jämfört med rekordåret 2021, är intresset för husbil och husvagnslivet jättestort och vi ser nu en ökad försäljningen igen. Det är tredje månaden i rad där orderingången är bättre än 2022.

Visste du att

  • Husvagnsbeståndet i Sverige är både stort och gammalt. Av 286 700 fordon är 80 % äldre än 15 år.
  • Antalet husbilar är 119 558, där är 42 % äldre än 15 år.
  • Snittåldern vid skrotning är 40 år för husvagnar och 33 år för husbilar.
  • Nästan var femte husbil (19,8 %) och husvagn (19 %) finns i Västra Götaland.
  • Bara 10,7 % av husbilarna och 7,4 % av husvagnarna finns i Stockholms län, som har 23 % av hela landets befolkning.
  • Norrbotten har 2 % av Sveriges befolkning men 4,8 % av husvagnarna och 3,8 % av husbilarna.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Vroom

You must be logged in to post a comment Login