Hushållens stora utgifter fortsätter öka

By on 10 september, 2023
Arkivbild

Vi har ett tufft år bakom oss givet det ekonomiska läget – en styrränta som stadigt tickat uppåt, skenande inflation och inte minst den historiskt svaga kronan. Hösten ser inte mycket ljusare ut och ju längre tiden går desto mer ansträngd blir situationen för de svenska hushållen. 

Det råder inga tvivel om att det gångna året gjort sig påmint i våra plånböcker. Det ekonomiska läget i Sverige har varit, och är fortsatt, instabilt. Trots Riksbankens åtgärder för att pressa ned inflationen fortsätter priserna på många produktkategorier att stiga. Även om inflationen avtagit har vi en lång väg att gå tills dess att vi är i närheten av inflationsmålet på 2 procent.

Inför hösten finns fortsatt flera mörka moln på himlen; högre energipriser, höjd ränta, stigande oljepris och högre livsmedelspriser. De stora kostnadsposterna för hushållen kommer att fortsätta öka. De som redan har det tufft får det ännu tuffare, medan de som inte tummat på sin levnadsstandard sannolikt kommer tvingas anpassa sig. 

– Läget är fortsatt ansträngt för hushållen och faktum är att det måste fortsätta vara det för att pressa ned inflationen och få ordning på vår svaga krona, och även ekonomin i stort. Vi behöver fortsätta hålla hårt i pengarna och minska vår konsumtion ytterligare för att så småningom komma på rätt köl med ekonomin igen. De som fortsätter leva på “som vanligt” kommer tvingas anpassa sig efter läget, säger Magnus Hjelmér. 

Nedan delar ICA Bankens vardagsekonom Magnus Hjelmér sin prognos över vad vi kan förvänta oss under hösten vad gäller boräntan, elpriserna, maten och drivmedel, och sina bästa tips på hur hushållen kan hantera de prishöjningar vi har framför oss. 

Boräntan

Hösten blir extra tuff för de som äger sitt boende. Riksbanken kommer att lämna ett nytt räntebesked den 21 september och en höjning på 0,25 procentenheter är att vänta. Detta kommer att slå direkt mot de som har rörlig boränta. Sedan förväntas räntan ligga kvar på de här höga nivåerna i minst ett år, kanske närmare två. Så står man och funderar på att gå från rörlig till bunden ränta, kanske bindningstiden inte ska vara längre än ett eller två år. 

Elpriserna

För ett år sedan fick vi uppleva historiskt höga elpriser och det är troligtvis något vi har att vänta oss även i höst och vinter. Mitt bästa tips här är att gå igenom elräkningarna man hade i fjol och försöka bygga upp motsvarande budget. Det är viktigt att förbereda sig inför prishöjningarna genom att lägga undan på förhand, då slipper chocken bli lika stor. Man kan dessutom fundera på att binda sitt elpris, vilket går att göra på både sex månader och ett år.  

Högre livsmedelspriser 

Tittar vi tillbaka på när inflationen drog igång så är faktiskt maten en av de varugrupper som stigit allra mest i pris. Den regniga sommaren har påverkat skördarna och riskerar att höja vissa prisgrupper ytterligare. Även viktiga handelsavtal som involverar Ukraina är brutna vilket också påverkar prisbilden.

Drivmedelspriserna 

En annan kategori där priserna höjdes väldigt mycket under det gångna året var drivmedlet. Förväntansbilden framåt är att priserna kommer att ligga kvar på ungefär samma nivå som idag, eventuellt något högre. Orsaken till det som styr drivmedelspriserna nu och i närtid är beslut från OPEC och utvecklingen av kriget i Ukraina.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: ICA Banken

You must be logged in to post a comment Login